Nájemní dům (poliklinika), Sokolská čp. 1662/35

Hlavní záložky