Dvojdům Sokolská 464/27,29. Foto: P. Líbal

Nájemní dvojdům, Sokolská č.p. 464/27, 29 (Nové Město)

Na západní straně Sokolské ulice stojí vedle Lékařského domu budova s keramickým obkladem, která uzavírá frontu domů s loubím, začínající u Ječné ulice. Dvojdům č.p. 464/II patří k dalším stavbám, které navrhl Karel Kotas pro pojišťovnu Riunione Adriatica di Sicurta.

Historie:

Na tomto místě stávala fara kostela sv. Jana Evangelisty Na bojišti. Později zde byla pohodnice, tedy mrchoviště, doložené ještě na konci 18. století. Tři nájemní domy č.p. 1458, 1410 a 464 vznikly v 19. století a v č.p. 1410, majetku Antonie Grégrové, se nacházela slévárna písem české akciové společnosti. Na místě těchto domů pak vedle již postaveného Lékařského domu vystavěla společnost Riunione Adriatica di Sicurta funkcionalistický činžovní dům podle projektu Karla Kotase. K schválení plánu došlo roku 1936 a stavbu provedl do roku 1937 stavitel Jan Matoušek. Později objekt neprošel žádnými zásadními stavebními úpravami.

Popis:

Jedná se o šestipatrový funkcionalistický dvojdům, přičemž nejvyšší podlaží je ustupující. Dům se obrací hlavním průčelím s loubím do Sokolské ulice, ale druhá část se stáčí do ulice Na Bojišti. Celou fasádu zdobí specifický keramický obklad s rastrem diagonálně položených cihliček a okna jsou horizontální obdélná. U nejvyššího podlaží jsou terasy se zábradlím. Parter v Sokolské ulici tvoří šestiosé podloubí s betonovými pilíři a fasáda má také šest okenních os. Úzké jižní průčelí má jednu osu. Fasáda do ulice Na Bojišti je opět šestiosá, ale nejjižnější osu tvoří lodžie.

Vstupní dveře jsou původní a oba domy mají zádveří obložené červeným mramorem.

Ve vestibulech jsou původní dřevěné domovní schránky. Do pater vedou trojramenná schodiště s kovovým drátěným zábradlím, umístěná směrem do dvora. Zadní průčelí je nečleněné, fasáda třípatrového dvorního křídla má hrubou omítku. Konstrukce celého domu je skeletová ze železobetonu.

Autor:

Karel Kotas (20. 1. 1894 Olomučany – 24. 4. 1973 Praha) studoval ve Vídni u Leopolda Bauera a u Jana Kotěry na pražské Akademii výtvarných umění. Významný architekt Jan Kotěra se narodil roku 1871 a proto si v roce 2021 připomínáme jeho 150. výročí. Karel Kotas má v Encyklopedii Prahy 2 samostatný medailon a pro pojišťovnu Reunione Adriatica di Sicurità, která tento dům nechala vybudovat, pracoval od roku 1932 jako projektant. Na území Prahy 2 se kromě slavného Černého pivovaru na Karlově náměstí nachází funkcionalistický dům č.p. 529/II v Ječné ulici, postavený pro stejnou pojišťovnu.

Současnost:

Dům vlastní Hlavní město Praha, spravuje jej Městská část Praha 2, a je vizuálně v dobrém stavu. V parteru jsou komerční prostory.

Galerie: 
Dvojdům Sokolská 464/27,29. Foto: P. Líbal
Dvojdům Sokolská 464/27,29. Foto: P. Líbal
Dvojdům Sokolská 464/27,29. Foto: P. Líbal
Dvojdům Sokolská 464/27,29. Zdroj: Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:Sokolská 27 a 29, č.p.  464/II, Praha 2 – Nové Město

Architekt:Karel Kotas

Realizace:1936-1937

Adresa
Sokolská 464/27
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 28.9488" N, 14° 25' 44.0508" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 346.
František Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, 2. Karlova třída - U půjčovny, Praha 1904, s. 968.
Jan E. Svoboda – Jindřich Noll, Praha 1919 – 1940, Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000, s. 11.
Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 17:01
Datum vytvoření: 17.5.2021 21:20

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?