Praha 2, území

Městská část Praha 2 (charakteristika území)

Městská část Praha 2 patří k centrálním částem hlavního města. Současné vymezení hranic bylo určeno legislativně v roce 1960 a zahrnuje ve svých hranicích katastrální území Vyšehrad a části katastrálních území Nové Město, Vinohrady a Nusle. Dějiny území, které Praha 2 zaujímá, sahají hluboko do české minulosti.

Praha 2 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy. Území dnešní městské části Praha 2 je urbanisticky téměř stabilizované. Jde o zastavěné rezidenční území bez průmyslových ploch, kde je velkou měrou zastoupena oblast obchodu a služeb. Kvalita obytné zástavby je povýšena velkým zastoupením zeleně parků. Významnou součástí území je také univerzitní areál Univerzity Karlovy a areál Všeobecné fakultní nemocnice.

Přestože rozlohou Praha 2 patří k malým městským částem, drží pražské prvenství v nejvyšší hustotě obyvatel - rozloha 4,19 km2, počet obyvatel 50,3 tis. (údaj ČSÚ k 31.12.2019; v několika předchozích letech bylo evidováno obyvatel méně: 48 - 49 tis.), hustota zalidnění 12,0 tis. obyvatel/km2.

Číselné značení částí Prahy z roku 1923 používalo římské číslice. V centru byly tehdy formální obvody tvořeny katastrálními územími, např. Praha II (Nové Město), Praha VI (Vyšehrad), Praha XII (Královské Vinohrady), Praha XIV (Nusle).  Vládní nařízení z roku 1949 zavedlo členění města do šestnácti obvodů a jejich označování arabskými číslicemi. Označení Praha 2 tak nadále neslo území tvořené částí Nového Města, Vyšehradu části Královských Vinohrad a části Nuslí. Od 11. dubna 1960 zákon č. 36/1960 Sb. vymezil v Praze 10 obvodů. Pro Prahu 2 změna spočívala i v převedení severní části Nového Města pod obvod Praha 1. Vinohrady byly záměrně rozděleny mezi obvody Praha 2, Praha 3 a Praha 10. Členění Prahy na celkem 57 samosprávných městských částí bylo poprvé stanoveno v roce 1990 a dnes jej určuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Reorganizace administrativního členění rozbila tradiční městské čtvrti někdy až do čtyř či pěti nových obvodů a zpřetrhala četné historické vazby. Ty korespondují spíše s dodnes respektovaným územním členění Katastru nemovitostí. Katastrální území (KÚ) zahrnutá v současných hranicích městské části Praha 2 jsou:

  • Nové Město (část KÚ) - rozloha v MČ 147 ha (44%), součást Prahy od roku 1784, první písemné záznamy 1348.
  • Nusle (část KÚ) - rozloha v MČ 28 ha (8%), součást Prahy od roku 1922, první písemné záznamy 1088.
  • Vinohrady (část KÚ) - rozloha v MČ 211 ha (55%), součást Prahy od roku 1922, první písemné záznamy 1849.
  • Vyšehrad (celé KÚ) - rozloha v MČ 36 ha (100%), součást Prahy od roku 1883, první písemné záznamy 1070.

Významná část Prahy 2 spadá do území Pražské památkové rezervace (PPR) vyhlášené v roce 1971 a od roku 1992 zapsané pod názvem Praha – historické jádro města v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (Nové Město, Vyšehrad). Vihohrady pak spolu s Žižkovem a Vršovicemi patří od roku 1993 do městské památkové zóny. V jiné městské památkové zóně též z roku 1993 se nacházejí Nusle.

Dějiny území dnešní Prahy 2 sahají hluboko do české minulosti, ale svůj otisk zde zanechala i novodobá éra. Praha 2 má bohaté kulturně historické dědictví. V Praze 2 stojí řada obdivovaných a památkově chráněných staveb, působila zde celá plejáda významných osobností a odehrávaly se významné okamžiky dějin naší země.

DOPORUČUJEME: Vyzkoušejte a doplňte si své znalosti o historii a území  Prahy 2  v  kvízu.

Galerie: 
Císařské otisky stabilního katastru 1842
Novoměstská radnice
Vinohrady, Kostel sv. Ludmily
Vyšehrad
Nusle
Nám. Míru, úřad MČ
Znak Prahy 2
Pražská památková rezervace. Zdroj: Wikimedia
Historie názvu
1923 - Praha II. (Nové Město), Praha VI. (Vyšehrad), Praha XII (Královské Vinohrady), Praha XIV. (Nusle)
1960 - Praha 2 (jeden z 10 obvodů)
Adresa
Praha 2
Česká republika
50° 4' 31.6632" N, 14° 26' 12.7104" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Augusta, Pavel ed. Kniha o Praze 2. Praha : MILPO 1996
Broncová, Dagmar ed. a kol. Praha 2 křížem krážem. Praha : MILPO MEDIA 2007
Aktualizace programu regenerace MPR a MPZ městské části Praha 2, 2013
Datum poslední aktualizace: 18.7.2023 15:01
Datum vytvoření: 12.2.2019 22:51

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?