Josef Wenzig

Josef Wenzig

Český pedagog, převážně německy píšící spisovatel, autor libret ke dvěma Smetanovým operám.

Josef Wenzig se narodil 18. ledna 1807 v Praze, zemřel 28. srpna 1876 v Turnově.

 

Sdílet

Po dokončení studií působil jako vychovatel v domě nejvyššího purkrabí hraběte Chotka. V roce 1833 nastoupil jako profesor na reálné gymnázium.

Josef Wenzig vyučoval němčinu a zeměpis nejprve na stavovské německé reálce a stal se členem komise sestavující novou osnovu pro reálné gymnázium. Wenzig pro nový vzdělávací ústav našel vhodné prostory v Rytířské ulici v bývalém klášteře Karmelitánů při kostele sv. Havla. V roce 1851 se škola stěhovala do Panské ulice. Ve školním roce 1872–1873 byla reálka rozšířena na sedmitřídní školu, které prostory v Panské ulici již nevyhovovaly. V letech 1873–1875 stát proto vystavěl budovu První pražské reálky v Ječné ulici, která se nachází na rohu s ulicí Ke Karlovu čp. 517/30. Nyní zde sídlí Střední průmyslová škola elektrotechnická, založená v roce 1949. Josef Wenzig byl ředitelem reálky v letech 1849–1864.

V roce 1861 byl zvolen do Českého zemského sněmu, kde s dalšími poslanci prosadil přijetí návrhu zákona o jazykové rovnoprávnosti na školách a byl rovněž členem pražského zastupitelstva a jeho školské komise. Stal se prvním předsedou Umělecké besedy a Matice lidu.

Z literárního díla jsou nejznámější jeho libreta ke Smetanovým operám Dalibor a Libuše. Věnoval se i překladům do němčiny a německy psaným studiím o české literatuře.

Zemřel v Turnově, kde trávil závěr života a pohřben byl slavnostně na Olšanských hřbitovech na III. hřbitově, oddělení 8, hrob 10.

Narození
18.1.1807
Úmrtí
28.8.1876 (69 let)
Datum poslední aktualizace: 6.3.2020 19:35
Datum vytvoření: 26.7.2018 15:52