Teplotechna, Ječná 243/39. Foto: P. Líbal

Budova Teplotechny, Ječná čp. 243/39a (Nové Město)

V původně středověké Ječné ulici se nacházejí stavby od doby baroka po 20. století. K nejmladším domům na této komunikaci patří budova Teplotechny ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, vyznačující se umírněným brutalismem.

Historie

Tento dům byl postaven na místě někdejší zahrady novorenesanční stavby čp. 1584 z roku 1879. Poté zde stály opravárenské dílny a garáže. Současnou stavbu, vybudovanou v letech 1975 až 1984, navrhla architektka Věra Machoninová, ale během výstavby dům několikrát změnil svůj stavební program. Desky na průčelí vyrobily firmy Zukov Prostějov a Norma Frýdlant.

Popis

Jedná se o šestipatrový podsklepený dům s proskleným parterem, který zdobí dílo sochaře Miloslava Chlupáče Plastické vzpory. Jde o umělecky pojednaný litý beton, tvořící pilíře pod kraji níže zmíněných arkýřů. Přízemí a 1. patro ustupuje o 1 metr vůči uliční čáře a výše průčelí člení dva arkýře, probíhající mezi 2. a 5. patrem. Fasádu s velkými okny v zelených rámech pokrývají modré smaltované kovové desky. Dům se svojí formou i objemy plynule zařadil do linie historické zástavby a zachovává výšku i tvar střechy, odpovídající okolní architektuře.

Konstrukce je tvořena v suterénu a přízemí železobetonovým monolitem, ale výše jsou užity nosné cihelné zdi. Dispozičně jde o příčný pětitrakt. Dvouramenné schodiště probíhá za hlavním vchodem v západní části dispozice. Stavbu propojuje, kromě 2. patra a podkroví, s vedlejší budovou chodba. Ve většině prostor se nalézají kanceláře, jen 6. patro je obytné.

Autor

Věra Machoninová (*1928) vystudovala Fakultu architektury a pozemního stavitelství na Českém vysokém učení technickém. Se svým manželem architektem Vladimírem Machoninem (1920–1990) založili roku 1967 ateliér Alfa, přičemž patřili k výrazným představitelům brutalismu. Z jejich společného díla lze uvést Dům kultury a odborů v Jihlavě z let 1955 až 1961, Hotel Thermal v Karlových Varech (1967 – 1976), vilu Hřebenka v Praze z let 1968 až 1977, obchodní dům Kotva na pražském Starém Městě (1969 - 1975) a budovu zastupitelského úřadu ČSSR v Berlíně z let 1975 až 1978. Věra Machoninová samostatně navrhla Dům bytové kultury v pražské Krči, postavený v letech 1969 až 1981.

Současnost

Dům je vizuálně v dobrém stavu. V přízemí a patře se nacházejí komerční prostory, nalezneme zde bar a galerii. V 6. patře je umístěn Barley Hotel.

Galerie: 
Teplotechna, Ječná 243/39. Foto: P. Líbal
Teplotechna, Ječná 243/39. Foto: P. Líbal
Teplotechna, Ječná 243/39. Foto: T. Hnátek
Teplotechna, Ječná 243/39. Obr.: Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:Ječná čp. 243/39a, Praha 2 – Nové Město

Autor:Věra Machoninová

Realizace:1975-1984

Adresa
Ječná 243/39a
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 32.5596" N, 14° 25' 40.8612" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 270-271.
Jan Kapusta, Miloslav Chlupáč, Náchod 2000, s. 204.
Zdeněk Lukeš – Petr Kratochvíl, Praha moderní IV. Velký průvodce po architektuře 1950–2000, Praha, Litomyšl 2015, s. 48.
Jan E. Svoboda – Jindřich Noll – Vladislav Skala, Praha 1945 – 2003, Kapitoly z poválečné a současné architektury, Praha 2006, s. 60.
Datum poslední aktualizace: 8.11.2023 16:36
Datum vytvoření: 30.5.2022 21:22

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?