Mikovcova 475/7, foto P. Líbal

Puristický nájemní dům, Mikovcova čp. 475/7 (Vinohrady)

Mikovcova ulice, která prakticky od vytyčení nese své pojmenování, vznikla prakticky na počátku urbanistického vývoje Královských Vinohrad. Proto zde vyrůstala zástavba již od sedmdesátých let 19. století, a přestože se jedná o velice krátkou ulici, tak zde nalezneme velice kvalitní architekturu. A to nejen z počátku výstavby, například jde o dům Bohuslava Schnircha, tak i z meziválečného období, neboť v té době některé starší domy nahradily novostavby.

Historie

Původní dvoupatrový dům s jednoduchou novorenesanční fasádou, zobrazený na nejstarších vinohradských plánech, byl zbouraný roku 1934, což dokládá projekt demolice z téhož roku. Plány puristické novostavby vypracoval roku 1934 architekt a stavitel František Troníček, během roku vznikl nový dům a Magistrát hlavního města Prahy k 1. červenci 1935 povolil jeho užívání a obývání.

Popis

Řadový šestipatrový dům s plochou střechou stojí v severní frontě Mikovcovy ulice. Hlavní puristické průčelí má tři okenní osy. V parteru prostřední osu tvoří vchod do domu a na východní straně nalezneme obchodní místnosti, ale původně jako komerční prostory sloužila i západní část dispozice. Mezi 1. a 3. patrem je zavěšen mělký arkýř, zakončený římsou. Arkýř má devět obdélných oken s parapetními římsami. Nad 4. i nad 5. patrem se nacházejí ustupující podlaží s terasami, doplněnými kovovým zábradlím. Z dvorního průčelí vystupuje střední rizalit a doplňují jej balkóny.

Do parteru byly původně navrženy obchodní prostory, byt domovníka i kancelář, a v zadní části probíhá domem hlavní schodiště.  Ve vyšších podlažích trojtraktová dispozice obsahuje byty s pokoji, směřujícími do ulice, a s kuchyněmi a pokojem obrácenými do vnitrobloku. Ve středním traktu se nacházejí předsíně, koupelny a komory.

Autoři

Stavitel i architekt František Troníček (1876–1948) má v Encyklopedii Prahy 2 samostatný medailon.

Současnost

Dům vlastní Hlavní město Praha a ve správě jej má Městská část Praha 2. V přízemí se nachází rychlé občerstvení, ale jinak má tato stavba převážně bytovou funkci.

Galerie: 
Mikovcova 475/7, foto P. Líbal
Mikovcova 475/7, Archiv P. Líbala
Mikovcova 475/7. Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Architekti: František Troníček

Realizace: 1934 - 1935

Adresa
Mikovcova 475/7
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 35.778" N, 14° 25' 52.7916" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Patrik Líbal, František Troníček, spolutvůrce pražské city. Moderní stavitel i architekt moderny, Staletá Praha XXXVI/2020, č. 1, s. 13
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 1510
Datum poslední aktualizace: 12.5.2023 11:38
Datum vytvoření: 12.5.2023 11:18

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?