Dům s Demínkou, Anglická 386/5. Foto: Martin Líbal

Nájemní dům s kavárnou Demínka, Anglická čp. 386/5 (Vinohrady)

V domovním bloku na rozhraní Nového Města a Vinohrad, který se nachází mezi ulicemi Anglickou, Legerovou, Čelakovskými sady a ulicí Škrétovou, stálo v letech 1876 až 1885 Nové české divadlo. Zástavba zde vznikala po zbourání této divadelní scény od 2. poloviny osmdesátých let 19. století.

Historie

Roku 1886 si zde postavil vlastní třípatrový dům architekt a stavitel Jan Troníček. Od počátku se v přízemí nacházela kavárna Demínka, zmiňovaná i Františkem Ruthem. Úpravy spojené s Josefem Domkem proběhly roku 1913 a roku 1920 se na úpravách podílel Václav Šourek. Roku 1925 vznikl nerealizovaný návrh zařízení vinárny od V. Baumgartla a J. Obalila. Roku 1928 navrhl ing. Custer rovněž nerealizovanou nástavbu dvou pater a roku 1934 Josef Veger projektoval úpravy vchodu do kavárny ve formě třístupňové elipsy.

Popis

Jedná se o třípatrový nárožní dům s novorenesanční fasádou a se sedlovou střechou. Zkosenému nároží dominuje dvoupodlažní arkýř, zavěšený mezi 1. a 2. patrem nad vstupem do kavárny, završený balkónem. Nad hlavní římsou se na nároží nachází zdobený štít s dvojicí putti po stranách. Štít má kartuši, nesoucí monogram „JT“ a letopočet „1886“, a vše završuje maskaron, pravděpodobně připomínající divadelní historii lokality. balustrádovou atiku nad hlavní římsou prolamují rámované niky, na exponovaných místech doplněné hlavami. Průčelí do Anglické ulice je v přízemí šestiosé a ve vyšších podlažích devítiosé. V parteru i v 1. patře jsou půlkruhově zakončená okna a ostatní jsou většinou obdélná. První i pátá s šestou osou od východu se nacházejí v mělkých rizalitech. První rizalit zdobí ve 2. patře dvojice polopostav karyatid a druhý má před 1. i 2. patrem balkóny.

Průčelí do Škrétovy ulice má deset okenních os a tři rizality, ale v zásadě je obdobně zdobené jako průčelí v Anglické ulici. V prvním rizalitu od jihu se nacházejí ve 2. patře opět karyatidy a balkóny jsou umístěny mezi rizality v šesté ose nad hlavním vchodem do domu s vysokými dřevěnými dveřmi.

Centrální schodiště je vloženo do dvorní části mezi obě křídla a byty odpovídají nárožní dispozici.

Autor

Český architekt a stavitel Jan Troniček se narodil se 22. června 1843, zemřel 2. dubna 1895.Působil převážně na Královských Vinohradech.působil převážně na Královských Vinohradech.  V této Encyklopedii je představen v samostatném medailonu.

Současnost

V parteru se nacházela známá  kavárna Demínka, dnes je tam restaurace a pivnice. Dům ztratil po změně majitele bytovou funkci a je využíván jako hotelový dům.

Galerie: 
Dům s Demínkou, Anglická 386/5. Foto: Martin Líbal
Dům s Demínkou, Anglická 386/5. Foto: Martin Líbal
Dům s Demínkou, Anglická 386/5. Foto: Martin Líbal
Dům s Demínkou, Anglická 386/5. Foto: Martin Líbal
Dům s Demínkou, Anglická 386/5. Zdroj:
Katastrální území

Umístění: Anglická 5, Škrétova 1, čp. 386/XII, Praha 2 – Vinohrady

Autor: Jan Troníček

Realizace:1886

Adresa
Anglická 386/5
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 37.6356" N, 14° 25' 53.2776" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Patrik Líbal, Mlýnice životů v Šubertově ulici, Časopis Společnosti přátel starožitností 3/128, Praha 2020, s. 149-168.
Pavel Vlček, Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 522.
Datum poslední aktualizace: 6.4.2024 20:30
Datum vytvoření: 12.12.2022 22:29

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?