Obytný dům, který vznikl na přelomu 18. a 19. století ze zrušené kaple. Foto: P. Líbal

Bývalá kaple Všech Svatých, V Tůních 5, Na Rybníčku 20 (Nové Město)

Původní pozdně gotická kaple stávala v areálu kostela sv. Štěpána, dnes na nároží ulic V Tůních a Na Rybníčku. Na přelomu 18. a 19. století se proměnila v obytný dům, který procházel dalšími úpravami.   

Historie

Tato sakrální stavba uzavírala na východě celý areál kolem kostela sv. Štěpána. Kaple Všech Svatých, doložená k roku 1406, sloužila pro pohřby poutníků, kteří přišli při svátku sv. ostatků a při této pouti zemřeli. Roku 1547 zde pochovali Václava z Jelení, sťatého dne 22. srpna. Kaple se též nazývala Rásovská, podle zde pohřbeného Bartoloměje Rása, či Ráza, z Rothenfeldu. Rásův náhrobek se znakem klády a dvou růží později přemístili ke kostelu sv. Štěpána. Zkomolením jména na „rasovská“ vznikly zavádějící teorie, že se jednalo o kapli rasů, katů a jiných „nečistých“ osob. K zrušení kaple došlo roku 1784 a před rokem 1830 se změnila v obytný dům, jehož plány jsou dochovány. V meziválečném období vzniklo několik návrhů na zboření tohoto domu a nahrazení modernější stavbou, které se naštěstí neuskutečnily. K roku 1923 je datován projekt na novostavbu činžovního domu od stavitele Josefa Kočího. Z roku 1939 pochází také neprovedený návrh na novostavbu dle projektu Jaroslava Pažouta, a tak je doložena jen úprava z let 1935 až 1936 dle návrhu firmy Ehrmann a Steuer. Od roku 1988 probíhala komplexní přestavba dle projektu organizace Výstavba účelových zařízení a později se zde nacházela restaurace, resp. klub.

Popis

Současný dům má v ulici Na Rybníčku jednoosou fasádu se vstupem v přízemí. Nad prvním patrem se nachází naznačení starší nivelety střechy a výše je ještě okno ve štítu. V ulici V Tůních je v přízemí, přecházejícím díky svahovitému terénu do suterénu, šest oken a ve vyšších podlažích má průčelí vždy pět malých čtvercových oken. Z podkroví vystupují čtyři vikýře, zasahující ze sedlové střechy částečně do fasády. V interiéru jde de facto o nepodsklepený jednotraktový prostor na půdorysu lichoběžníku, připojený silnou zdí k sousednímu č.p. 1380/II. v ulici Na Rybníčku.

Současnost

Dům není v současné době užívaný. Fasády přízemí bohužel hyzdí graffiti a jen neobvyklý tvar domu upomíná na bohatou historii této stavby.

Galerie: 
Obytný dům, který vznikl na přelomu 18. a 19. století ze zrušené kaple. Foto: P. Líbal
Okolí kostela sv. Štěpána před r. 1825, V. Morstadt, kolorovaný lept. Zdroj: MMP H 5148
Obytný dům, který vznikl ze zrušené kaple. Zdroj: Stavební archiv ÚMČ Praha 2
Projekt navýšení domu z roku 1988. Zdroj: Stavební archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Název: kaple Všech svatých

Umístění: V Tůních 5

Doloženo: k roku 1406

Přeměna: na obytný dům před rokem 1830

Poslední přestavba: od roku 1988 

Adresa
V Tůních 5, Na Rybníčku 20, čp. 1268/II
V Tůních 5
Praha 2
Česká republika
50° 4' 34.122" N, 14° 25' 37.7364" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol, Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 608-609
František Ekert, Posvátná místa královského hl. města Prahy – Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek II., Praha 1884, s. 105-119, 492.
Ferdinand Břetislav Mikovec, Starožitnosti a památky země České. díl 1. Praha 1860, s. 19-20.
František Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních 3, Praha 1904, s. 924.
Plány: Stavební archiv, ÚMČ Praha 2
Datum poslední aktualizace: 6.4.2024 21:54
Datum vytvoření: 23.11.2020 23:06

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?