Sokol Pražský

Sokol Pražský (Nové Město)

Sokol resp. Tělocvičná jednota pražská Sokol byl jedním z prvních spolků založených po pádu Bachova absolutismu, kdy docházelo k rozmachu společenského a politického života. U zrodu datovaného na 16. února 1862 stáli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.  

Události

Založení Tělocvičné jednoty pražské Sokol 16.2.1862

Tělocvičná jednota Pražská, která byla v roce 1864 přejmenována na Sokol Pražský, byl jedním z prvních spolků založených po pádu Bachova absolutismu, kdy docházelo k rozmachu společenského a politického života. Dne 16. února 1862 se konalav  Malypetrově ústavu v Panské ulici ustavující valná hromada, na které byl prvním starostou zvolen Jindřich Fügner, jeho náměstkem (později náčelníkem) Miroslav Tyrš. V roce 1863 byla postavena na pozemku uvolněném po bourání Novoměstských hradeb první sokolovna, ve které dnes působí TJ Sokol Pražský.

Po roce 1861, po pádu Bachova absolutismu, kdy pro celé území habsburské monarchie byla vydána tzv. Únorová ústava, došlo k rozmachu politického a společenského života. Ústava umožnila občanům sdružování do nejrůznějších uměleckých, divadelních, okrašlovacích a tělovýchovných spolků. Jedním z nich byl i Sokol.

Na jeho zrodu se podílela skupina cvičenců pražské Schmiedovy tělocvičny v čele s  Miroslavem Tyršem, Jindřichem Fügnerem a bratry Eduardem a Juliem Grégrovými. Ti také připravili první stanovy tehdy zvané Tělocvičné jednoty Pražské. Dne 16. února 1862 se konala v Malypetrově ústavu v Panské ulici ustavující valná hromada, na které byl prvním starostou zvolen Jindřich Fügner, jeho náměstkem (později náčelníkem) Miroslav Tyrš. V roce 1864 oficiální název pozměněn na  Tělocvičnou jednotu pražskou Sokol. Hned v roce 1862 vzniklo v českých zemích ještě sedm sokolských jednot, další přibývaly v následujících letech.

K Sokolu bezprostředně po založení našli cestu i nejvýznamnější čeští umělci, kteří významnou měrou přispěli k jeho obohacení a popularizaci. Jedním z prvních byl Josef Mánes, který vytvořil návrh sokolského kroje a bezprostředně poté navrhl a sám nakreslil sokolský prapor, k jehož „zasvěcení“ došlo 1. června 1862. Byl darem společnosti českých žen, tzv. matkou praporu byla spisovatelka Karolina Světlá.

V roce 1863 byla postavena podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna první  sokolovna na uvolněném pozemku po bourání novoměstských hradeb, který z vlastních prostředků zakoupil Jindřich Fügner. Cvičení v ní bylo zahájeno 9. prosince téhož roku.

29. listopadu 1869 byl při Sokole Pražském ustaven Tělocvičný spolek paní a dívek pražských, jehož první předsedkyní byla spisovatelka Žofie Podlipská, ve výboru byla též manželka starosty Kateřina Fügnerová. První cvičitelkou byla Klementina Hanušová.

V roce 1871 vyšlo první číslo Sokola, „časopisu zájmům tělocvičným věnovaného“. Jeho úvodem je stať Miroslava Tyrše Náš úkol, směr a cíl. Tyrš se dále věnoval metodice cvičení, vytvořil celou tělocvičnou soustavu a české tělocvičné názvosloví.

Sokol byl po dlouhá léta nejmohutnější českou sportovní organizací nejen v českých zemích a na Slovensku, ale i v zahraničí. Jeho činnost na našem území byla přerušena v obou světových válkách. V bývalém Československu byl pak zrušen začátkem padesátých let 20. století. V sídle Sokola Pražského čtyřicet let sídlila tělovýchovná jednota AZKG, později TJ Praga. Teprve po listopadových událostech roku 1989 mohla být činnost Sokola obnovena.

Budova sokolovny byla postupně upravována a přistavována. K původnímu objektu s tělocvičnou pojmenovanou po J. Fügnerovi byla v roce 1912 přistavena nová budova s tělocvičnou pojmenovanou po M. Tyršovi, v roce 1937 byla v Žitné ulici přistavena obytná budova. K dalším přístavbám došlo v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Celá budova byla rekonstruována v roce 2006, průběžně dochází k úpravám ve prospěch širšího využití, vždy však s ohledem na památkovou ochranu její historické části.

Dnes Sokol Pražský působí v historických místech zrodu Sokola a navazuje na jeho nejlepší tradice.   

(Převzato z www.sokolprazsky.cz, autor JK)

 

Galerie: 
Vchod Sokolovna
Fügnerův sál
Katastrální území
Datum založení
16.2.1862 (162 let)
Adresa
Žitná 42
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 37.2468" N, 14° 25' 42.2256" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:59
Datum vytvoření: 20.2.2019 22:35

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?