CsOL logo

Československá obec legionářská (ČsOL) (Nové Město)

Československá obec legionářská z.s. (ČsOL) je spolek, sdružující veterány československého zahraničního a domácího odboje z doby 1. a 2. světové války, válečné veterány Armády České republiky - účastníky zahraničních vojenských misí, jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a příznivce, kteří chtějí přispívat k plnění jejího poslání. Spolek ČsOL byl založen 22. 5. 1921.

Československá obec legionářská (dále také „ČsOL“) je nestranický nepolitický spolek sdružující válečné veterány československých zahraničních armád z doby 1. a 2. světové války, příslušníky domácího odboje z období 2. světové války, válečné veterány AČR – účastníky zahraničních vojenských misí (nositele osvědčení válečného veterána podle zákona č.170/2002 Sb. ze dne 9. dubna 2002), jejich rodinné příslušníky, pozůstalé a všechny příznivce, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL a chtějí přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.

ČsOL byla založena na ustavujícím sjezdu v Praze dne 22. května 1921 legionáři všech bojišť 1. světové války (legionář ve smyslu zákona č. 462/1919 Sb.). Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena. Po vítězství nad nacismem v roce 1945 byla činnost ČsOL opět obnovena. Na svém IV. manifestačním sjezdu dne 5. a 6. července 1947 přijali legionáři do svých řad příslušníky československé zahraniční armády ze všech front druhé světové války, nositele osvědčení 255/1946 Sb.

Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníků za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků. Vedení Svazu protifašistických bojovníků požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříku registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena.

Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek československé zahraniční armády a navázali na činnost zahraničních jednot ČsOL podle zákona č. 83/1990 Sb. pokračovali v činnosti ČsOL, což bylo potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č. j. VCS/1-10058/92. Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních stanov z roku 1921. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným republikovým sněmem konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.

Organizačními útvary spolku ČsOL jsou jednoty. Jednoty ČsOL se vytváří v rámci jednoho kraje, města, městského obvodu nebo několika obcí, oblastí, vojenského útvaru a všude tam, kde jsou podmínky pro aktivní činnost. Jednota Praha 2 patří mezi významné a aktivní.   

(Převzato z www.csol.cz, stanovy spolku)

       

 

Galerie: 
Sokolská 33, Hotel Legie
Katastrální území
Datum založení
22.5.1921 (102 let)
Adresa
Sokolská 33
128 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 30.8136" N, 14° 25' 43.5504" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:59
Datum vytvoření: 23.2.2019 22:45

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?