Dům Bělehradská 234/120. Foto P. Líbal

Nájemní dům s obchody, Bělehradská čp. 234/120 (Vinohrady)

Dům Radost

Bělehradská ulice, původně prastará komunikace, vznikla v rané fázi výstavby Královských Vinohrad, ale v tomto nejsevernějším východním bloku nalezneme vedle historizujících také stavby secesní, funkcionalistické i z konce 20. století. V meziválečném období též proběhla přestavba, vedoucí k současné podobě domu č.p. 234/120.

Historie

Původní dům o dvou patrech pocházel z roku 1870.  K této stavbě městský stavitel Alois Bureš přistavěl v letech 1880 až 1881 dvorní křídlo a k dalším úpravám došlo roku 1885. Plány Jaroslava Pence na změny vinárenské restaurace ve 2. suterénu pocházejí z roku 1923. Václav Kopecký vyprojektoval roku 1927 nástavby 3. až 6. patra a celkovou změnu fasády ve funkcionalistickém duchu, ale zachoval původní dispozici. Dále došlo k úpravám suterénní vinárny, restaurace v přízemí a kavárny s hernou Roma v 1. patře. Z roku 1933 pochází plán na adaptaci 1. patra pro akciovou pojišťovnu Lloyd. Stejná společnost zadala roku 1939 obložení Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýře a ustupujícího 6. patra červenými páskovými dlaždicemi a šedožlutými rámovkami. Roku 1991 vznikl plán přestavby suterénu a přízemí na Klub F. X. Radost pro nadaci Anny Fárové.

Popis

Z funkcionalisticky pojaté fasády šestipatrového domu vystupuje mezi 1. až 4. patrem Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýř, obložený červenými dlaždicemi. V přízemí s velkými prosklenými výkladci se nachází restaurace Klubu F. X. Radost. Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí Arkýř má v každém patře dvojici obdélných horizontálních čtyřdílných oken, a z obou stran jsou k němu připojené balkony s kovovým zábradlím a výpletem. Za nimi jsou obdélná okna se vstupy na balkony. 6. patro je ustupující a dům završuje plochá střecha.

Autor

Václav Kopecký (10. 9. 1892 Kvílice u Slaného - 17. 9. 1981 Praha) studoval na pražské Akademii výtvarných umění u slavného Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození si roku 2021 připomínáme. Kopecký působil také jako organizátor a předseda Sdružení architektů a spolupracoval s časopisem Stavitel. Na Vinohradech navrhl také činžovní dům v Římské ulici č. 44, č.p. 2312 (1933 – 1934) nebo mimořádně působivý funkcionalistický penzion v Londýnské ulici č. 28 (č.p. 596) z let 1938 až 1939. Podílel se na mnoha přestavbách starších objektů a další stavby projektoval pro Nusle, Vokovice, Vršovice a jiné pražské čtvrti. Na konci 2. světové války se zúčastnil bojů Pražského povstání. Později působil jako sekretář porot mnoha architektonických soutěží.

Současnost

V přízemí a suterénu se nachází Restaurant a Klub F. X. Radost, jinak je dům bytový.

Galerie: 
Dům Bělehradská 234/120. Foto P. Líbal
Dům Bělehradská 234/120. Foto P. Líbal
Dům Bělehradská 234/120. Zdroj: Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:Bělehradská 120, čp. 234/12

Architekt:Václav Kopecký

Realizace:1870

Přestavba:1927 - 1930

Adresa
Bělehradská 234/120
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 33.3048" N, 14° 25' 56.4816" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Zdeněk Lukeš, Praha moderní III, Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950, Pravý břeh Vltavy, Praha 2014, s. 292.
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 934
Jan E. Svoboda – Jindřich Noll, Praha 1919 – 1940, Kapitoly o meziválečné architektuře, Praha 2000, s. 259.
Datum poslední aktualizace: 17.9.2023 16:38
Datum vytvoření: 8.5.2021 22:26

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?