Zvětšit mapu
Zmenšit mapu
Alois Bureš

Alois Bureš (Vinohrady)

Stavitel, inženýr, vlastenec, politik, starosta Královských Vinohrad.

Alois Bureš se narodil 19. února 1849 v Kolíně, zemřel 9. září 1923 na Královských Vinohradech.

 

Sdílet

Alois Bureš se narodil do velice chudé rodiny a jako malému mu zemřel otec. Přesto vystudoval nižší reálku v Kolíně a vyšší v Kutné Hoře, do níž docházel z Kolína pěšky. Vzhledem k nedostatku peněz se začal „věnovat praktickému životu“. Vyučil se zedníkem a po čase se mu podařilo složit stavitelskou zkoušku. V roce 1878 se tak stal stavitelem. Zpočátku pracoval na četných pozemních a železničních stavbách a po získání dostatečných zkušeností se rozhodl provozovat na Královských Vinohradech samostatnou stavitelskou živnost.

Jeho manželka mu vždy věrně stála po boku. Jejich dcerka Mařenka zemřela v sedmi letech, syn Otakar s ním později spolupracoval jako stavitel.

V roce 1878 byl zvolen do městského zastupitelstva Královských Vinohrad, tedy v době, kdy mu bylo 29 let. O dva roky později byl již radním. Mimořádný rozvoj Královských Vinohrad, v té době druhého největšího českého města, je úzce spjat s Burešovým jménem a výsledky jeho činnosti záhy překonaly hranice Vinohrad. Díky svému charismatu se brzy těšil velké popularitě. Přál si mít nejen velkou obec, ale i spořádané, vzorné město, které si samo musí zaopatřit všechny podmínky pro kulturní, sociální a hospodářský rozvoj. Většinu svých úmyslů uskutečnil, za ty nenaplněné mohla první světová válka. Tento veskrze svérázný muž se spoléhal výhradně na své nemalé síly. Na druhou stranu požadoval stejné vlastnosti od všech ostatních, tedy pracovitost, poctivost a všeobecnou prospěšnost. Byl-li si jist svým názorem, byl neústupný.

Od přírody byl osobností nadanou nejen fyzicky, ale dokázal imponovat i svými osobními vlastnostmi.

Bureš starostoval až do konce června roku 1919. Jako vlastenec uvítal osamostatnění Československa a usiloval o vytvoření Velké Prahy.

A. Bureš postavil na Vinohradech a v Praze 81 domů, z toho dvě třetiny na vlastní účet. Jedním z nich, postavený pro vlastní potřebu,  je nádherný dům na rohu Anglické a Italské na náměstí Míru (sídlila zde kavárna Hlavovka, dnes Komerční banka). Zasloužil se o vybudování chrámu sv. Ludmily (na jedné z vitráží je uveden jako donátor), dále Národního domu na Vinohradech a zdejšího divadla, pomníku Sv. Čechovi a Fr. L. Riegrovi,

V roce 1898 obdržel rytířský kříž řádu Františka Josefa. Je pohřben na Vinohradském hřbitově.

Narození
19.2.1849
Úmrtí
9.9.1923 (74 let)
Katastrální území
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:50
Datum vytvoření: 26.7.2018 16:03