Ulice nese název podle bývalé zahrady Kanálky, na jejímž území se nachází. Zahradu začal budovat roku 1787 Josef Emanuel hrabě Canal z Malabaily

Josef Emanuel Canal z Malabaily, syn sardinského vyslance, se narodil roku 1745 ve Vídni. Záhy udělal vojenskou kariéru, stal se plukovníkem, ale již ve svých pětadvaceti letech ze služby vystoupil a usadil se v Praze. Zde jako mecenáš podporoval chudinu, nemajetné studenty a humanitní ústavy. Byl také velmistrem svobodných zednářů a zasloužil se o zřízení sirotčince u sv. Jana Křtitele. Miloval také hudbu, dokonce měl vlastní kapelu.
Do Prahy přišel v roce 1775 a podařilo se mu vykoupit na Vinohradech několik vinic. Zřídil po levé straně dnešní Vinohradské třídy nádherný dvorec a vybudoval zde i skvostnou zahradu. Zahrada se rozkládala na místě premonstrátského kláštera, na svahu za Koňskou branou, a vedla podél Černokostelecké silnice až na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Byla to zahrada typicky šlechtická, jedinečné architektonické dílo. Od přepychové hlavní brány vedly široké cesty lemované duby, kaštany a břízami. Kromě vlastního anglického parku zde byla i stromová a květinová zátiší, doplněná kašnami a vodotrysky, miniaturními chrámky antických bohů, rozária a oranžérie, čínské pavilonky a mostky, bludiště, voliéry s exotickým ptactvem, zoologická zahrada, umělá jezírka s ostrůvky, pověstná poustevna a další stavby. Všechny cesty mířily jako paprsky ke středu zahrady, kde byl pískovcový pomníček s německým nápisem: Nejněžnější choti, matce a lidumilce.
Kanálku navštívila celá řada známých osobností, například anglický spisovatel Washington Irving a v roce 1787 i Wolfgang Amadeus Mozart. 
Celou usedlost se všemi pozemky koupil od dědiců hraběte Canala pražský bankéř Moric Zdekauer (1770–1845), který ji po částech rozprodával a jeho dědicové potom její zbytek roku 1892 rozdělili na stavební parcely.
 

Katastrální územíHistorie názvu
Kanálská 1905–1961
U Kanálky 1961–dosud
Adresa
U Kanálky
12000 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
50° 4' 40.0332" N, 14° 26' 45.7188" E
Datum poslední aktualizace: 10.11.2020 13:14
Datum vytvoření: 13.7.2018 13:47