Na Švihance 1476/1, foto: P. Líbal

Nájemní dům Na Švihance čp. 1476/1 (Vinohrady)

Činžovní domy v ulici Na Švihance vznikly až koncem prvního desetiletí 20. století, a proto se vyznačují pozdně historizujícím, resp. spíše eklektizujícím, i secesním tvaroslovím.

Historie

Tento dům stojící na rohu ulic Na Švihance a Chopinova postavil v letech 1907 až 1908 architekt a stavitel Alois Zima na pozemcích bývalé usedlosti Švihanka. Ke změnám v přízemí a podkroví došlo v letech 1913 a 1950. Asi od padesátých let 20. století měl v tomto domě ateliér sochař Antonín Kalvoda (1907–1974), který studoval na Akademii výtvarných umění u Otakara Španiela. O návštěvě této vinohradské sochařské dílny podal svědectví český historik a teoretik výtvarného umění Jiří Šetlík: „Na čísle 1, secesně pokrouceném roháku, poděsil dojemný výjev se sv. Hubertem; důvěry nepřidala ani málo chutná architektura potemnělého schodiště – pravý rub blahobytně se tvářícího vnějšku. Tím příjemněji se vydechlo v Kalvodově ateliéru, tolik protikladném okolí vstupu. Ruch práce, upřímný stisk ruky a nepravidelný rytmus prostoru uvítaly návštěvníka v prostředí příjemném a nefalšovaném.“ O spíše debatní, než čistě pracovní atmosféře dále vše vypovídají tato Šetlíkova slova: „Teprve hlubší seznámení s pracovním prostředím i sochařem, dlouhé besedy před skicami, nad kresbami i u maket, svlažované doušky dobrého moravského vína, mi pomohly doplnit pravý obraz umělce.“

Popis

Jedná se o nárožní čtyřpatrový dům s eklektickou fasádou, vycházející hlavně z pozdní gotiky. Věžice na nároží evokuje architekturu středověkých hradů stejně jako střílny v nejvyšším podlaží a ve štítech. Průčelí směřující do ulice Na Švihance má v centru dispozice v 1. patře sochu sv. Huberta s jelenem, krytou stříškou. Nad nimi je reliéf se třemi mužskými hlavami a sluneční hodiny. Východní část fasády má v 1. a 3. patře balkony nesené mohutnými krakorci a obdobné nesou arkýř při nároží. Průčelí u Riegrových sadů tvoří v centrální partii arkýř s dvojicí balkonů po stranách. Na krajních partiích jsou opět balkony v 1. i 3. patře a arkýř při nároží. Vše také nesou mohutné krakorce.

Dispozičně jde o zrcadlově symetrický trojtrakt dvou kolmých křídel. Za vchodem se nachází reprezentativní vestibul s hvězdicovou klenbou.

Autor

Alois Zima (1873 – 1960) studoval na pražské technice a studia zakončil ve školním roce 1897/1898. Působil převážně v Praze, ale realizace má také na Kladně. Stylově přešel od pozdního historismu, resp. eklektismu, přes secesi k novoklasicismu a purismu. Na Vinohradech se nacházejí již jeho ranější realizace, tedy nájemní domy v Třebízského ulici č.p. 1285 (1903 – 1904) a č.p. 1360 z let 1904 až 1905, projektované společně s Josefem Vajshajtlem. Další vinohradský dům z roku 1905 nalezneme v ulici U Kanálky č.p. 1359. V ulici Na Švihance navrhl ještě dům č.p. 1527 (1908 – 1909) a č.p. 1550 ze stejného období. Dále Zimou projektované obytné domy stojí v Bubenči a Dejvicích, ale spolu s Josefem Dneboským také vypracovali plán Divadla Na Fidlovačce (1921 – 23) v Nuslích.

Současnost

V přízemí se nachází Café Švihanka, dům jinak plní převážně bytovou funkci.

Galerie: 
Na Švihance 1476/1, foto: P. Líbal
Na Švihance 1476/1, detail, foto: P. Líbal
Na Švihance 1476/1, detail, foto: P. Líbal
Na Švihance 1476/1, zdroj: archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění: Na Švihance 1, Chopinova 18, č.p. 1476/XII., Praha 2 - Vinohrady

Architekt: Alois Zima

Realizace: 1907 - 1908

Adresa
Na Švihance 1
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 49.7532" N, 14° 26' 40.5096" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 1003.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 289.
Jiří Šetlík, Ateliér : Vinohrady, Na Švihance 1, in: Jan Řezáč – Zdeněk Pilař – Josef Prošek – Zdeněk Sklenář (eds.), Pražské ateliéry, Praha 1961, s. 30-31.
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 17:16
Datum vytvoření: 19.11.2021 22:41

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?