Mikuláš Karlach (Vyšehrad)

Byl českým katolickým knězem, politikem, vlastencem a činný byl i literárně.

Mikuláš Karlach se narodil 5. prosince 1831 v Brandýse nad Labem, zemřel 5. listopadu 1911 v Praze na Vyšehradě.

 

Mikuláš Karlach navštěvoval piaristickou německou školu, novoměstské piaristické gymnázium a v té době jediné české akademické gymnázium v Habsburské monarchii na Starém Městě pražském, kde byl ředitelem Václav Kliment Klicpera a katechetou Václav Svatopluk Štulc. Po maturitě v roce 1851 vstoupil Mikuláš Karlach do pražského arcibiskupského semináře. Na kněze byl vysvěcen 31. července 1855. Jako kaplan působil v Kněževsi, Velkém Újezdu a Novém Strašecí, od roku 1860 působil jako farář ve Slabcích.

V letech 1868–1888 zastával funkci okresního starosty v Křivoklátě.

Dne 17. prosince 1871 byl zvolen kanovníkem a roku 1902 se stal proboštem vyšehradské kapituly. Roku 1989 byl poslancem českého zemského sněmu a v letech 1882–1885 redigoval například Svatováclavský kalendář a kalendář Vlastenecký poutník (1883). Určitou dobu byl majitelem Cyrilometodějské tiskárny a řídil časopisy Čech a Pastýř duchovní.

Podílel se na připojení Vyšehradu k Praze. Jako probošt vyšehradské kapituly se velice zasloužil o zvelebení Vyšehradu. Dokončil přestavbu chrámu sv. Petra a Pavla, kterou navrhl architekt Josef Mocker. Zasloužil se o rozšíření hřbitova a vybudování Slavína. Zasloužil se o vysazení sadů a nechal opravit kapli Panny Marie Šancovské (jméno je odvozeno podle hradeb – na hradbách se říkávalo na šancích). Nechal uspořádat a zpřístupnit kapitulní archiv. Během života byl oceněn rytířským křížem Františka Josefa a čestným občanstvím několika obcí. Za zásluhy o rozvoj Vyšehradu byly jeho jménem pojmenovány Karlachovy sady a v těchto sadech slavnostně odhalen a vysvěcen roku 2003 pomník probošta Karlacha.

Mikuláš Karlach je pohřben v hrobce vyšehradských proboštů na Vyšehradském hřbitově..

Narození
5.12.1831
Úmrtí
5.11.1911 (79 let)
Katastrální území

Kanovník: od roku 1871 

Probošt: 1902 -  1911

Datum poslední aktualizace: 25.11.2022 11:29
Datum vytvoření: 20.7.2018 17:09

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?