Karlachovy sady (Vyšehrad)

Sady byly na Vyšehradě založeny kapitulou v roce 1889 v typickém historizujícím pojetí. Nacházejí se mezi ulicemi K Rotundě a V Pevnosti, další ohraničení tvoří zeď Vyšehradského hřbitova na západě a budova bývalého kapitulní dvora na východě. Měří necelý hektar a leží 230 m nad mořem. Původně se zde nacházela mírně svažitá malá pole. Skloněný terén byl vyrovnán skládkou stavebního odpadu.

V roce 1890–1891 vznikl park s pravidelně uspořádanými cestami, který lemoval živý plot z keřů hlohu. Byly sem vysazeny jehličnany, které dodal hrabě Harrach, a listnaté stromy, např. lípy a zajímavý jírovec pleťový (Aesculus x carnea). Do centrálního prostoru dal probošt Mikuláš Karlach postavit kamennou sochu sv. Jana Nepomuckého. V severozápadní části byla z kusů dříve vybouraných gotických oken kostela vytvořena skalka. Před založením stávala při okraji parku malá vojenská strážnice, místo níž sem byl dopraven a postaven Čertův sloup. V roce 1888 byla tato skulptura přesunuta na své současné stanoviště v jihozápadní části Karlachových sadů.

Dříve byl celý park oplocený a lidem nepřístupný. V roce 1948 ho stát vyšehradské kapitule sebral, v roce 1950 byl vytvořen plán na jeho úpravu, která pak proběhla v roce 1954. Byly obnoveny cesty a trávníky, odstraněn plot a sady byly otevřeny pro veřejnost. V roce 1977 bylo zrušeno zdejší zahradnictví a tato východní část byla přičleněna ke Karlachovým sadům a postupně upravována. Široké cesty zde lemují aleje lip stříbrných (Tillia tomentosa) a lip Moltkeových (Tilia x moltkei).

V letech 1999–2000 sady prošly celkovou rekonstrukcí podle projektu architekta Otakara Kuči. Byla sem instalována historická barokní fontána, která kdysi stávala na různých místech Prahy, naposledy na Karlově. V roce 2003 byla v severovýchodním prostoru umístěna socha probošta Karlacha v životní velikosti od sochaře Pavla Malovaného. Obnovou prošly také cesty, které jsou opět pískové, byly osazeny nové obrubníky, závlahový systém a zpevněné plochy kolem soch a novogotické studny. Původní živý hlohový plot byl ošetřen a přidán nový plot z habrů a tisů.

Dne 19. 10. 2000 byla do sadů poblíž gotické studny vysazena mladá hrušeň, roubovanec památné hrušně z Bělé u Turnova. Byla vysazena zároveň s lípou na Pražském hradě jako strom tisíciletí.

Název Karlachovy obdržely sady po skonu probošta v roce 1911. V roce 1993 převzala sady příspěvková organizace hl. m. Prahy – Národní kulturní památka Vyšehrad (NKPV). Park tedy nepatří do správy městské části Praha 2.

Nyní jsou sady veřejně přístupné po celý rok. Také poutavá vyhlídka odsud na Prahu je příjemným zážitkem.

Mikuláš Karlach (1831–1911) byl českým katolickým knězem, politikem, vlastencem a činný byl i literárně. Zasloužil se také o založení Slavína.

Galerie: 
Katastrální územíHistorie
založení parku 1889
Karlachovy sady 1911 – dosud
Adresa
Karlachovy sady
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 48.6612" N, 14° 25' 3.3888" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:49
Datum vytvoření: 18.2.2019 10:06

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?