Svatý Jan Nepomucký, Karlachovy sady, Vyšehrad (autor fotografie: Milan Polák)

Svatý Jan Nepomucký, Karlachovy sady (Vyšehrad)

Jan či Johánek z Nepomuku se narodil v rozmezí let 1340–1350 v Pomuku (dnešním Nepomuku), zemřel 20. března 1393 v Praze.

Byl generálním vikářem pražského arcibiskupa; mučedník katolické církve a jeden z českých patronů, patron Bavorska a vod.

Po studiích působil od roku 1369 Jan Nepomucký jako veřejný notář v Praze a poté jako hlavní písař soudních akt generálních vikářů. Vzdělání si doplnil studiem církevního práva na Padovské univerzitě a po návratu se stal kanovníkem u sv. Jiljí. V roce 1389 se stal kanovníkem a advokátem vyšehradské kapituly. Téhož roku byl jmenován generálním vikářem pražského arcibiskupa. Podle legendy se stal důvěrníkem či zpovědníkem královny Žofie, ale pravděpodobně stál ve sporu krále Václava IV. proti arcibiskupovi na špatné straně. Byl zajat spolu s dalšími třemi členy doprovodu Jana z Jenštejna 20. března 1393 během jeho setkání s králem Václavem IV. Na následky mučení Jan Nepomucký zemřel, zatímco ostatní tři zatčení byli propuštěni. Okolo deváté hodiny večerní bylo jeho tělo svrženo z dnešního Karlova mostu do Vltavy. Až 17. dubna byly jeho ostatky nalezeny rybáři na pravém břehu Vltavy. Křižovníci s červeným srdcem – cyriaci, je pak pochovali v kostele sv. Kříže většího při svém klášteře.

Ve druhé polovině 17. století nastalo znovuobjevení Jana Nepomuckého. Na mostech byly vztyčovány jeho sochy a byla vyvíjena snaha o kanonizaci Jana z Pomuku. Beatifikační proces byl ale zahájen až 15. května 1715. Toho dne se konaly poprvé k poctě Jana Nepomuckého vodní slavnosti Navalis. Dne 31. května 1721 papež Inocenc XIII prohlásil Jana za blahoslaveného a Benedikt XIII dne 19. března 1729 jej prohlásil kanonizační bulou Christus Dominus za svatého.

Kult Jana Nepomuckého je spjat s českým barokem a je zemským patronem Čech a Bavorska, ale uctíván je po celé katolické Evropě, dokonce v Jižní Americe i Asii.

Sochu z hořického pískovce nechal v letech 1894–1895 zhotovit na své náklady tehdejší probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mikuláš Karlach. Socha se velmi podobá soše stejného světce na Karlově mostě. Autory plastiky jsou bratranci Josef a František Ducháčkovi, kamenosochaři, kteří se specializovali na převod soch do kamene podle modelů, a odtud patrně ta podoba vyšehradské sochy Jana se sochou na Karlově mostě. Podstavec ze stejného kamene v novogotickém slohu dodala kamenická firma Ludvíka Šaldy.

Postava světce je oblečena do kanovnického roucha s rochetou, pláštíkem a biretem na hlavě. V ruce svírá krucifix a palmový list, symboly následování utrpení Krista.

Katastrální území

Název: Svatý Jan Nepomucký

Umístění: Karlachovy sady, Vyšehrad

Autor: bratranci Josef a František Ducháčkové

Provedení: hořický pískovec

Rok instalace: 16. května 1895

Adresa
Vyšehrad 106/1
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 52.9704" N, 14° 25' 10.866" E
Datum poslední aktualizace: 2.1.2020 13:50
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:41

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?