Starosta Jaroslav Mužík (archiv)

Jaroslav Mužík (Nusle)

Starosta Nuslí na přelomu 19. a 20. století. Zakladatel tamního Sokola a dalších organizací, zasloužilý občan.

Jaroslav Mužík se narodil 20. března 1858 v Novém Strašecí, zemřel 6. února 1924 v Praze.

Budoucí starosta Jaroslav Mužík se narodil v rodině obchodníka dne 20. března 1858 v Novém Strašecí. Matka po jeho narození onemocněla rychlými souchotinami a odjela na zotavení ke své tetě Terezii Kráčmerové do Nuslí na statek č.p. 1. Brzy však zemřela a půlročního chlapce se ujala jeho prateta Kráčmerová. Později na něj statek přepsala. Od jedenácti let byl Jaroslav žákem reálky v Panské ulici, kde byl jeho profesorem Petr Mužák, manžel spisovatelky Karoliny Světlé. Poté studoval na Vysoké škole zemědělské ve Vídni.

Jaroslav Mužík se oženil až ve čtyřiceti letech a vzal si o 12 let mladší Zdenku Štěpánkovou, dceru ředitele reálky v Rakovníku. Spolu měli tři děti. Jeden syn odešel po první světové válce do Ameriky a stal se leteckým inženýrem a dcera Věra se provdala za právníka Jiřího Štolla, prokurátora v Liberci a později v České Lípě. Dožila se ve vzácné svěžesti úctyhodného věku 104 let.

V zápise v obecní kronice Nuslí ze dne 28. ledna 1892 je uvedeno nové obecní zastupitelstvo v čele se starostou Jaroslavem Mužíkem, jenž byl jeho členem od roku 1887. V roce 1888 byl jedním ze zakladatelů Sokola v Nuslích a první čtyři roky byl jeho náčelníkem, spoluzakládal nuselskou Občanskou záložnu a téměř třicet let byl předsedou jejího správního výboru. Byl členem správní rady Akciové spol. pivovaru v Nuslích a spoluzakladatelem České akciové mlékárny v Nuslích. V roce 1889 zastupitelstvo navrhlo, aby mu za zásluhy o rozkvět obce a blaho občanů bylo vůbec jako prvnímu uděleno čestné občanství obce Nusle-Pankrác. Jaroslav Mužík byl opět zvolen starostou v roce 1895 a 1898.

Po povýšení Nuslí na město v roce 1898 bylo rozhodnuto, že dosavadní venkovské nemovitosti ustoupí vybudování výstavného náměstí (nyní nám. Bratří Synků). Jako první byl místo kovárny postaven v dominantní poloze náměstí Národní dům č.p. 2 s novorenesanční fasádou, v němž také sídlila Občanská záložna, nyní Česká spořitelna. I Jaroslav Mužík nechal namísto svého statku postavit v roce 1904 podle plánu architekta V. Řezníčka vysoký činžovní dům č.p. 1. V průčelí je zasazen obraz Panny Marie v  kartuši a ve štítu nese iniciály JM. Mužíkova rodina se sem do pětipokojového bytu nastěhovala na jaře roku 1905.

Zastupitelé z Pankráce se stále snažili o osamostatnění své bývalé obce, stavěli se do opozice, a tak zasedání bývala dosti bouřlivá. Ve snaze ulomit hrot neustálým sporům se zastupitelstvo scházelo několik let ve škole Na Pankráci. Stálé rozepře nakonec J. Mužíka natolik znechutily, že v květnu 1899 ze svého úřadu odstoupil. Po dramatických politických událostech však znovu přijal funkci starosty 7. září 1914 a zastával ji až do konce roku 1918, tedy po celou dobu první světové války. Starostoval v těžkých válečných letech a kromě potíží s nedostatky v zásobování musel přihlížet i zrekvírování zvonů Václava a Ludmily z věže kaple sv. Václava. Přestože převzal úřad s prázdnou pokladnou, uvážlivým hospodařením dokázal obecní majetek pozvednout.

Starosta Mužík se velmi zasloužil o rozkvět Nuslí, především v oblasti školství, budování nových komunikací, zřízení vodovodu a kanalizace a založení sadů. Alej, kterou nechal vysázet podél Botiče v dnešní Sekaninově ulici, je trvalou vzpomínku na něj, stejně jako názvy některých ulic. Miloval české dějiny, a proto se zasadil o pojmenování ulic po nejstarších postavách z české historie.

Společensky byl velmi činný, byl například také zakládajícím členem Muzea Království českého s vkladem 1000 zlatých. Na jeho návrh byla založena Pamětní kniha obce Nusle-Pankrác, která se však po roce 1989 ztratila. Nákladem obce byla také vydána práce Jana Šlechty-Křivoklátského Dějiny obce Nusle-Pankrác. V době Mužíkova působení se v roce 1899 začala stavět sokolovna v Táborské ulici č.p. 317 podle plánu architekta A. J. Friče. Byla postavena obecná škola chlapecká č.p. 250 a měšťanka pro hochy a dívky; r. 1895 byl založen Sokol Pankrác.

Jaroslav Mužík zemřel náhle dne 6. února 1924 v nedožitých 66 letech a byl pohřben na Vinohradském hřbitově. Spolu s ním tam odpočívá jeho žena Zdenka, která zemřela v roce 1943.

Galerie: 
Portrét J. Mužíka na náhrobní desce (foto D. Broncová, duben 2020)
Hrobka (foto D. Broncová, duben 2020)
Text na náhrobním kameni (foto D. Broncová, duben 2020)
Narození
20.3.1858
Úmrtí
6.2.1924 (65 let)
Katastrální území
Adresa
Sekaninova
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 59.2596" N, 14° 25' 48.5472" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Broncová, D., Polák, M. Praha 4 známá neznámá. Praha : MILPO MEDIA 2014..
Datum poslední aktualizace: 6.2.2024 9:29
Datum vytvoření: 11.5.2020 17:55

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?