Zikmund Winter (Zdroj: internet)

Zikmund Winter (Vinohrady)

Významný český spisovatel, kunsthistorik a učitel.

Zikmund Winter se narodil 27. prosince 1846 v Praze, zemřel v německém Bad Reichenthallu 12. června 1912. Od roku 1895 bydlel ve vinohradské Mikovcově ulici v nárožním domě čp.  618/1.

Zikmund Winter se narodil v rodině zvoníka kostela sv. Ducha na Starém Městě pražském. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde navštěvoval přednášky Václava Vladivoje rytíře Tomka, českého historika, archiváře, politika a prvního rektora české části pražské univerzity. Po studiích působil Winter jako učitel v Pardubicích a posléze na reálce v Rakovníku. V roce 1884 se s manželkou Marií Annou, rozenou Šedou, a oběma dětmi přestěhoval na Královské Vinohrady. Zde byl jmenován c. k. školním radou a jako středoškolský profesor češtiny a latiny vyučoval na Akademickém gymnáziu ve Štěpánské ulici. Poklidný učitelský život mu přinášel mnoho příležitostí k historickému bádání i k tvůrčímu psaní. Široké kulturní veřejnosti je především znám díky dílům, která byla převedena na filmový pás: filmy Rozina sebranec (1945) a Nezbedný bakalář (1946) režíroval Otakar Vávra, televizní inscenaci Kateřina zlé pověsti (1976) režíroval František Filip a inscenaci Mistr Kampanus (1993) Zdeněk Sirový. Historických románů, novel a povídek napsal Zikmund Winter dlouhou řadu. Populární jsou jeho Starobylé obrázky z Rakovnicka či čtyři řady Pražských obrázků. Ale velmi ceněna je i jeho práce vědecká. Zabýval se uměním, řemeslem a živnostmi zejména 15. až 16. století. Soubor jeho děl psaných čtivou formou beletrie, ale opatřenými citacemi a marginálními poznámkami obsahuje necelou dvacítku svazků a zůstalo torzem zamýšleného projektu, přesto  přináší cenné informace badatelům o životě v Čechách před mnoha staletími.

Zikmund Winter je dnes hodnocen jako nejvýznačnější představitel historické prózy na přelomu 19. a 20. století. Jako historik se vypracoval na předního znalce městského života v Čechách v 15. až 17. století.

Onemocnění krku, které bylo následkem usilovného studia zaprášených listin, mu později zabránilol nejen v dalším studiu pramenů, ale i ve styku s přáteli, kde se uplatňoval jako skvělý společník s velkým smyslem pro humor a sebeironii. Zikmund Winter zemřel v bavorských lázních Bad Reichenthall, kam jezdíval každoročně načerpat síly. Pohřben byl na Vinohradském hřbitově.

Narození
27.12.1846
Úmrtí
12.6.1912 (65 let)
Katastrální území
Adresa
Mikovcova 1
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 35.4252" N, 14° 25' 50.2464" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Libri, Praha 1993
Datum poslední aktualizace: 30.8.2023 14:42
Datum vytvoření: 30.8.2023 14:40

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?