Druhé křídlo objektu 1. lékařské fakulty, Na Bojišti 1660/3 (foto D. Broncová, r. 2021)

Antonín Rosenberg (Nové Město)

Anton Rosenberg

Architekt, stavitel

Antonín Rosenberg se narodil v roce 30.11. 1833 a zemřel 25. prosince 1907 v Praze.

Antonín Rosenberg vystudoval techniku ve Vídni a již krátce po jejím dokončení nastoupil jako elév na c. k. místodržitelství v Praze. Zde působil dlouhých 45 let. Od roku 1866 byl členem SAI (Spolek architektů a inženýrů v království Českém). Pracoval nejprve jako stavební inspicient, v roce 1893 byl jmenován c. k. vrchním stavebním inženýrem. V roce 1896 byl povýšen na vrchního stavebního radu v Čechách a působil především na pražském městském stavebním úřadu.

V roce 1886 bydlel na Novém Městě (v Truhlářské ulici). Zemřel ve svých 74 letech.

Navrhoval školní budovy hlavně v Praze 1 a 2, ale i rodinné vily, např. v Roztokách u Prahy. Je autorem nárožní třípatrové budovy v Ječné ulici 517/30, na křižovatce s ulicí Ke Karlovu. Návrh vytvořil v roce 1872. Nyní zde má sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, původně První pražská reálka. Budova se stavěla v letech 1874–1875. Stavba se třemi křídly má nepravidelný půdorys a dosahuje až ke Kateřinské ulici (č. 11).

Uvádí se, že v letech 1896–1897 patrně navrhnul přístavbu novorenesanční budovy Lékařské fakulty UK v Kateřinské ulici č.p. 1660/II. Toto druhé čelní křídlo zasahuje svým průčelím do ulice Na Bojišti č.p. 1660/3. Dnes zde sídlí Děkanát 1. LF UK a Toxikologie. Ke stavbě se dochovaly nesignované návrhy, ale konečný plán hotového komplexu z roku 1899 podepsal právě vrchní stavební rada A. Rosenberg.

Dále je autorem projektů gymnázia č.p. 1120 na nároží Truhlářské a Zlatnické ulice z let 1884–1886, gymnázia v Křemencové ulici, budovy průmyslovky v ulici Karoliny Světlé

Dílo Antonína Rosenberga dokazuje vysokou úroveň projektů, především co se týče vnitřního uspořádání. Přesto jeho budovy dříve nebyly uváděny jako stavební skvosty a v jeho nekrologu bylo uvedeno: „... žádná z těchto budov nevynikala jako dílo architektonické“. Později  byla jeho tvorba ceněna výše.

Dlouhá léta byl předsedou komise pro zkoušky stavitelů a členem mnoha odborných spolků. V roce 1898 byl Antonín Rosenberg odměněn Řádem železné koruny III. třídy.

Galerie: 
Škola v Ječné ulici (foto D. Broncová, r. 2020)
Budova Na Bojišti 1660/3, Děkanát 1. lékařské fakulty (foto D. Broncová, r. 2021)
Úryvek z odborného textu
Narození
1833
Úmrtí
25.12.1907 (74 let)
Katastrální území
Adresa
Ječná 517/30
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 31.5696" N, 14° 25' 33.6576" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
VLČEK, P. (Ed.): Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha : Academia 2004.
Datum poslední aktualizace: 5.6.2023 11:12
Datum vytvoření: 4.2.2021 16:24

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?