Kaple Božího těla (Foto M. Polák, květen 2020)

Kaple Božího hrobu na Zderaze (Nové Město)

Z bývalého kláštera křížovníků – Strážců Božího hrobu v osadě na Zderaze se do dnešních dnů dochovala kromě fragmentů křížové chodby jen budova probošství a kaple Božího hrobu. Kaple Božího hrobu je typ kaple, která svým vzhledem, půdorysem a dalšími znaky vychází z podoby kaple stojící uvnitř Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě.

Umístění

V těsné blízkosti kostela sv. Petra a Pavla v klášteře křížovníků – Strážců Božího hrobu v osadě na Zderaze byla postavena i kaple Božího hrobu, do níž se původně vcházelo přímo z kostela a která měla připomínat hrob Ježíše Krista v Jeruzalémě. Ta ušla demolici kláštera v roce 1904 a dochovala se do dnešních dnů.

Kaple Božího hrobu se přimykala ke kostelu sv. Petra a Pavla ze severu. Dnes ji najdeme v areálu ČVUT hned za vjezdem do areálu z ulice Na Zbořenci.

Kaple je zastřešena sedlovou střechou z pálených tašek se dvěma postranními vikýři na západní a východní straně. Na středu střechy je na šestiboké základně edikula. Jedná se o věžici se šesticí tesaných pilastrů (sloupků) s kladím a nástavcem.

Kaple

Kaple je postavena ze smíšeného zdiva a je omítnuta. Do omítky jsou vyryty falešné rýhy imitující kvádříkové zdivo. Vstupní portál je tesaný, za ním se nachází obdélná předsíň klenutá valenou klenbou. Úroveň podlahy kaple je níže, proto se do ní sestupuje třemi stupni schodiště. Předsíň je osvětlena dvěma protilehlými lomenými okénky v bočních stěnách. Vlastní místo Božího hrobu je klenuto valenou klenbou a osvětleno malým obdélným okénkem v západní zdi. V jižní stěně jsou dvě niky na svíčky, osvětlující hlavní oltář. Uprostřed klenby je proražen čtvercový vstupní otvor do podkroví. V kapli se nedochoval žádný inventář, chybí kamenná deska zapuštěná do stěny. Podařilo-li se původní mobiliář kaple zachránit s mobiliářem kostela sv. Petra a Pavla a odvézt jej do kostela kdesi na Příbramsku, je otázka. Současná podoba kaple je z počátku 20. století, neboť v roce 1904 došlo ke zboření kostela sv. Petra a Pavla, takže kaple, která byla součástí severní zdi kostela, získala nové průčelí. Kaple Božího hrobu na Zderaze posloužila ve třetí čtvrtině 18. století jako vzor kaple Božího hrobu u kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře.

Galerie: 
Edikula kaple Božího těla (Foto M. polák, květen 2020)
Katastrální území

Název: Kaple Božího hrobu

Umístění: Na Zbořenci

Výstavba: 1715–1721

Architekt: Jan Blažej Santini- Aichel

Adresa
Na Zbořenci
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 36.9336" N, 14° 25' 0.2316" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 13.2.2024 16:06
Datum vytvoření: 5.5.2020 17:39

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?