Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal

Dům "U Madeliny Růžičkové", Na Zbořenci čp. 275/10 (Nové Město)

Ulice Na Zbořenci se jmenuje podle ruin kláštera řádu křižovníků – Strážců Božího hrobu, který vznikl kolem roku 1190. Nejpatrnějšími novověkými pozůstatky tohoto klášterního areálu jsou Kaple Božího hrobu a budova probošství, ale stopy středověkých konstrukcí nalezneme právě v domě čp. 275, zvaném "U Madeliny Růžičkové" nebo Nigroniovský.

Historie

Klášter byl založen kolem roku 1190 při starším kostele sv. Petra a Pavla bratry Kojatou a Všeborem z rodu Hrabišiců. První kostel a budovy v románském slohu se později začaly přestavovat goticky.  Za husitských bouří došlo v letech 1419 a 1420 k poboření kostela, který se neobnovil, jak dokládají pražské veduty ze 16. a 17. století, na nichž se klášterní kostel vůbec neobjevuje. Ve 2. polovině 16. století se severní a jižní okraje klášterního areálu začaly rozprodávat pro výstavbu obytných domů a v té době na místě čp. 275 vznikly dvě stavby, z nichž jedna prošla roku 1711 přestavbou. Uvedené údaje se pravděpodobně vztahují k části nadzemního zdiva i k baroknímu sklepu. Popis z roku 1720 zní: "dům přistavěný ke zderazské kostelní a klášterní zdi" a barokního původu je podle hřebínkové klenby také dochovaná polygonální přístavba k ambitu z konce 17. století, jejíž původ je nejasný. Snad souvisela se středověkou studnou. Ke spojení obou domů do jednoho celku došlo před rokem 1798. Jeho součástí bylo jednotraktové dvorní křídlo bývalého ambitu, které přestavěl roku 1804 František Heger na patrovou obytnou budovu, a od roku 1805 mají oba domy společné čp. 275. V letech 1861 až 1863 došlo k postupné přestavbě a rozšíření domu. V té době se za domem nacházela zahrada, která zanikla ve dvacátých letech 20. století při budování garážového dvora. Novodobé dispoziční změny proběhly v letech 1948 a 1961. Během oprav fasády v letech 1955 až 1956 došlo k objevení středověkých detailů.

Popis

Nárožní dvoupatrový dům výrazně vystupuje z uliční čáry ulice Na Zbořenci. Hlavní průčelí, které se zalamuje, má osm okenních os. Fasádu s bosovaným nárožím člení pouze pásové římsy a okna, v krajní ose sdružená, rámuje lištová špaleta. Boční fasáda je v šířce krajních čtyř os s mělkým rizalitem řešená obdobně. Ohradní zeď s bránou, nesoucí nápis „NA ZBOŘENCI“, odděluje vnitřní části areálu, a zde má druhá polovina boční fasády také čtyři okenní osy. Hlavní vstup do budovy, který lemuje kamenný profilovaný portál z roku 1863, vede do vnitřních dvorků. Na stěně vedle vchodu se nachází velký krucifix a v patrech průběžně probíhají pavlače na kamenných i kovových konzolách.

Složitá dispozice, vytvořená spojením dvou domů, se rozkládá kolem dvou menších dvorků. K jižní straně bývalého ambitu přiléhá polygonální přístavek. Klenby v interiérech jsou většinou segmentové nebo valené.

Současnost

V přízemí se nachází kavárna Kafé Kaple a dům slouží k ubytování v rámci projektu Prague Locals Monastery.

Galerie: 
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Na Zbořenci 275/10. Foto: P. Líbal
Katastrální území

Umístění: Na Zbořenci čp. 275/10, Praha 2 – Nové Město

Přestavba: 1861 - 1863

Adresa
Na Zbořenci čp. 275/10
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 37.416" N, 14° 25' 2.0496" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Praha 1998, s. 281-282
Pavel Vlček – Petr Sommer – Dušan Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s 558-561
Datum poslední aktualizace: 22.2.2024 12:15
Datum vytvoření: 5.3.2023 11:23

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?