dům Trojická2018/2, foto: P. Líbal

Nájemní dům Myslíkova čp. 2018/2 (Nové Město)

Tato oblast Nového Města pražského procházela počátkem 20. století rozsáhlou proměnou, a proto většina domů v bloku mezi Masarykovým nábřežím, Jiráskovým náměstím, Myslíkovou a Náplavní ulicí vznikla v prvním desetiletí tohoto století, a tomu odpovídá i jejich stylová podoba. Nacházejí se zde historizující, eklektické i secesní stavby, a z posledně jmenovaných patří k nejzajímavějším nárožní dům č.p. 2018 s mnoha secesně geometrickými detaily.

Historie

Místo, kde stojí předmětný dům, se nachází prakticky na okraji areálu bývalých Šítkovských mlýnů, které nahradila budova SVU Mánes. Současnou stavbu č.p. 2018 postavil v letech 1907 až 1908 stavitel Richard Praus podle projektu architekta Františka Cuce. Roku 1931 došlo k úpravám vstupů a výkladců obchodů. V padesátých letech 20. století proběhly drobnější vnitřní úpravy a v letech 1961 až 1962 vznikla vestavba podkroví.

V domě také žilo a tvořilo mnoho významných osobností. Roku 1940 se do této nárožní stavby přestěhovali herec, tanečník, filmový režisér, producent, cestovatel a dokumentarista Ladislav Brom (1908-1969) se svojí ženou Věrou, rozenou Urbánkovou. Jejich Zlatý salon navštěvovali František Filipovský, Lída Baarová, Zita Kabátová, Adina Mandlová, Oldřich Nový, Ladislav Pešek a Raoul Schránil. V domě také žil, komponoval a hrál slavný klavírista Jiří Malásek (1927-1983), který zde vychovával i syna Petra (*1964). V podkrovním ateliéru tvořili grafik, malíř a ilustrátor Viktor Stretti (1878-1957) i malíř Adolf Zábranský (1909-1981).

Popis

Jedná se o nárožní podsklepený pětipatrový dům s obytným podkrovím, postavený ve stylu geometrické secese. V přízemí se nalézají komerční prostory, resp. restaurace a obchod. Průčelí směřující k Vltavě je v přízemí desetiosé. Nad vchodem v centrální části parteru se v 1. patře nacházejí reliéfy zobrazující dívku a mladíka pod haluzemi. Nad tímto výjevem je dlouhý balkón s kovovým zábradlím a další balkón s obdobným zábradlím probíhá před 5. patrem. Na jižní straně fasády se nad druhou osou nachází Arkýř a další je na severní straně. Celé průčelí završuje segmentově ukončený štít. Fasáda do Myslíkovy ulice je pětiosá a také má jeden arkýř, který s nárožním a dále „nábřežním“ Arkýřem propojují mezi 2. až 5. patrem balkóny.

Dispozičně jde o trojtrakt, přičemž většina obývacích pokojů je umístěna pochopitelně u nábřeží a uliční fronty. Vstupní chodba vestibulu je plochostropá s fabionem a pod ním ji zdobí úzký pásek. Stěny mají mramorové obložení s dvěma druhy tohoto kamene. Podlaha je mozaiková a v přímém pokračování chodby ve dvorním traktu se nachází nástup na dvouramenné visuté schodiště s kovovým zábradlím. V interiéru domu jsou zachovány původní dveře do bytů i vnitřní dveře s vyřezávanými ornamenty a mosazným kováním.

Autor

František Cuc (1880 Lysá nad Labem-Litol – ?) studoval architekturu na české technice a na Uměleckoprůmyslové škole u Jana Kotěry, jehož 150. výročí narození jsme si roku 2021 připomněli. František Cuc také navrhl nedaleký nájemní dům č.p. 2011 v Náplavní ulici a u hesla tohoto domu je dílo architekta více představeno.

Současnost

V přízemí domu se nacházejí Restaurace Orlík a další komerční prostory, ale dům slouží převážně bytové funkci.

Galerie: 
dům Trojická2018/2, foto: P. Líbal
dům Trojická2018/2, foto: P. Líbal
dům Trojická2018/2, foto: P. Líbal
dům Trojická2018/2, zdroj: Archiv ÚMČ Praha 2
Katastrální území

Umístění:  Myslíkova 2, Masarykovo nábř. 19, č.p. 2018/II, Praha 2 – Nové Město

Architekt: František Cuc

Realizace: 1907 - 1908

Adresa
Myslíkova 2018/2
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 38.2116" N, 14° 24' 52.4844" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Praha 1998, s. 58, 701.
Blanka Kovaříková, Příběhy domů slavných na známé adrese, Praha 2019, s. 77-83.
Jan E. Svoboda – Zdeněk Lukeš – Ester Havlová, Praha 1891 – 1918, Praha 1997, s. 62.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 119.
Datum poslední aktualizace: 31.3.2024 15:17
Datum vytvoření: 27.12.2021 12:13

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?