Bubeníčkův dům v Náplavní 8 (Foto M. Polák, 2022)

Nájemní dům Vincence Bubeníčka, Náplavní čp.1501/8 (Nové Město)

Zdánlivě nenápadný dům v Náplavní ulici s romantickou fasádou s novorenesančními prvky je pozoruhodný tím, že jej navrhl profesor a dvorní rada architekt Josef Schulz, mj. autor například Rudolfina či Národního muzea, a významná je i osobnost stavebníka Vincence Bubeníčka.

Stavba

Obchodník dřívím Vincenc Bubeníček vlastnil v místě mezi dnešní Náplavní ulicí a Vltavou tzv. Bubeníčkovu ohradu se dřevem a v sousedství tohoto domu čp.1501/8 si ještě v Myslíkově ulici nechal postavit rovněž podle návrhu Josefa Schulze nárožní dvojdům čp. 257 a 258/6 a 8, kde se dosud nachází restaurace U Bubeníčků. Dům vystavěl stavitel inženýr A. Tichý. V roce 1924 byla provedena nástavba čtvrtého patra podle projektu Alfreda Ženíška.

Třípatrové hlavní průčelí do Náplavní ulice je pětiosé. Fasáda ve 2. a 3. patře je zcela nezvykle na dobu svého vzniku zdobena velmi jemným rastrem vystupujících pásků. Vchod je v ose průčelí. V parteru se nachází vchod do korejské restaurace Bab rýže, kterou provozuje společnost HU HANG, s.r.o.

Architekt

Architekt, profesor a dvorní rada Josef Schulz se narodil 11. dubna 1840 v Praze, zemřel 15. července 1917 v Krkonoších. V letech 1857 až 1861 studoval na pražské polytechnice s výtečným prospěchem, potom na Akademii výtvarných umělců ve Vídni, přičemž zároveň pracoval u vídeňského architekta Ludwiga von Foerstera při výstavbě vídeňského Arsenalu. V roce 1864 se stal asistentem Josefa Zítka na pražské polytechnice v německé řeči (český stolec tehdy zatím nebyl). Další zkušenosti načerpal při zahraničních studijních cestách. V roce 1871 se stal členem SAI a od následujícího roku působil jako redaktor Zpráv tohoto spolku. Byl činný i publikačně. V roce 1877 byl vyzván k převzetí profesury architektury po zemřelém Josefu Niklasovi. Patřil mezi členy České akademie věd a umění. Z jeho rozsáhlé činnosti zmiňme návrh Rudolfina (spolu s prof. J. Zítkem) a plány k výstavbě budovy Uměleckoprůmyslového muzea v pražském Josefově či projekt budovy Národního musea království Českého (Národního muzea). Podílel si i na úpravě interiéru Groebeho vilyHavlíčkových sadech.

Stavebník

Vincenc Bubeníček se narodil 4. prosince 1807 v Unhošti a zemřel 2. února 1888 v Praze. Byl významným českým mecenášem a vlastencem. Podnikal jako obchodník se dřevem. Jeho otec koupil v Unhošti na Kladensku Feldekovský zámek. Vincencův starší bratr Jan pak působil v letech 1824 až 1826 a 1850 až 1831 jako unhošťský radní a v letech 1830 až 1848 jako purkmistr. Zásluhou Vincence Bubeníčka byla v Unhošti postavena radnice a silnice z Jenče do Velké Dobré. Při soutoku Vydry a Křemelné na Šumavě nechal postavit pilu, která je prohlášena za funkční technickou památku. V roce 1912 byla pila přeměněna na vodní elektrárnu Čeňkova pila, která je v provozu do současnosti.

Galerie: 
Novorenesanční fasáda domu je nezvykle jemně zdobená (Foto M. Polák, 2022)
Katastrální území

Název: Dům V. Bubeníčka

Umístění: Náplavní čp.1501/8

Architekt: Josef Schulz

Stavitel:  A. Tichý

Rok výstavby: 1868

Adresa
Náplavní 1501/8
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 37.4268" N, 14° 24' 55.4652" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 17.9.2023 17:07
Datum vytvoření: 13.3.2022 8:45

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?