K Rotundě č.p. 16 (Foto M. Polák, říjen 2020)

Hospodářská usedlost čp. 16, K Rotundě 3 (Vyšehrad)

Kaprovský dům, Decapauliovský dům, Kanovnický dvorec, Hospodářský dvůr č.p. 16

Původně hospodářská usedlost ze 17. století se dnes skládá ze tří samostatných budov a dvora nepravidelného půdorysu.

První zprávy o domu pocházejí z počátku 17. století, kdy k usedlosti patřila stodola, zahrada a vinice. Domu se říkalo podle majitele Kašpara z Kaprštejna Kaprovský. V době pobělohorské koupil zpustlý dům stavitel Jan Decapauli, podle kterého rovněž získal dům nový název. Dům byl po roce 1663 opraven, ale opět byl poškozen v roce 1757 dělostřeleckou palbou pruskými vojsky. Na fasádě do ulice K Rotundě je dosud vidět uvízá dělová koule. Od počátku 18. století byl dvůr v majetku Vyšehradské kapituly. V roce 1836 byly ve dvoře zřízeny stáje, které byly v roce 1876 přestavěny na byty.

Hospodářská usedlost dnes sestává ze tří samostatných objektů kolem nepravidelného dvora. Budova na jihovýchodní straně dvora je dvoukřídlá, jednopatrová; na severní straně je připojeno přízemní křidélko. Je kryta sedlovými střechami a valbovou střechou. Nároží východního a jižního průčelí zdobí štuková Bosáž – plasticky ztvárněné a zvýrazněné kvádrové zdivo bosáž, což je plasticky ztvárněné nebo v omítce napodobené kvádrové zdivo. Západní část budovy he podsklepena, místnosti jsou plochostropé. Na severní straně dvora je osmiosé obdélné přízemní stavení se sedlovou střechou. Uvnitř je zaklenuté plackovými klenbami V budově se nacházely původně chlévy, později přestavěné na byty. Nároží na jihozápadní straně zaujímá nevelký obytný přízemní domek s dvouosou fasádou, který dnes slouží jako stanice Městské policie. V patrové budově s adresou K Rotundě čp. 16/3 se nachází cukrárna, kavárna a čajovna Bystro Cafe, kterou má v nájmu společnost MIDI, která provozuje ještě restauraci Rio´s v Kostelníkově domě. V nice ohradní zdi je instalována pískovcová socha sv. Prokopa.

V letech 1996–1997 zde probíhal archeologický výzkum, při němž se patrně našly raně románské stavební články. Jihozápadní nároží domku ve svých základech je raně gotické.

Galerie: 
K Rotundě čp. 16 (Foto M. Polák, říjen 2020)
Služebna městské policie (Foto M. Polák, 2020)
Nádvoří (Foto M. Polák, 2020)
Bývalé stáje (Foto M. Polák, 2020)
Dělová koule ve fasádě (Foto M. Polák, 2020)
K Rotundě čp. 16 (Foto M. Polák, říjen 2020)
Katastrální území

Název: Kaprovský dům

Umístění: K Rotundě čp.16/3

Výstavba: kolem roku 1620

Přestavba: po roce 1663

Úpravy: z konce 18. a z 19. století

Adresa
K Rotundě 16
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 51.0948" N, 14° 25' 14.1852" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
R. Baťková a kol.: Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1998
Datum poslední aktualizace: 17.9.2023 17:33
Datum vytvoření: 23.10.2020 16:22

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?