Kanovnická rezidence (Foto M. Polák, 2020)

Kanovnická rezidence, K Rotundě 90,91/12,14 (Vyšehrad)

Kanovnické domy

Novogotický dvojdům s jednotnou romantizující fasádou stojí na místě, které náleželo ke kapitulnímu dvoru č.p. 16.Spolu se starší kanovnickou rezidencí (K Rotundě 6 a 8) a Novým děkanstvím (K Rotundě 10) tvoří architektonický celek.

Stavba

Patrový volně stojící dvojdům se zahradou obehnanou zdí se nachází v ulici K Rotundě. Průčelí je symetricky řešené o osmi osách; mírně z něj vystupují postranní rizality, rámované lizénami (což jsou ploché svislé architektonické články bez hlavice a patky, čímž se liší od pilastru) s masivním obloučkovým vlysem a vloženými polygonálními věžičkami ve štítě. Vysoká obdélná okna jsou v rizalitech sdružená a rámovaná zalamovanými šambránami. Ve dvou středních osách se v přízemí nacházejí dveře. Nad nimi je v patře vložena jedna slepá osa vyplněná nikou, v níž stojí soška P. Marie s Ježíškem. Pod ní je umístěn kamenný reliéf znaku Vyšehradské kapituly. Po stranách znaku i niky je umístěn drobný novogotický detail. Boční fasády jsou tříosé se sdruženým oknem ve střední ose. Boční sedlové střechy nasedají kolmo na střední sedlovou část. Podsklepený dvoutrakt je v přízemí rozdělen štítovou zdí. Sklepy a přízemí jsou klenuty valeně, patra jsou plochostropá.

Architekt

Český architekt a pedagog Josef Niklas se narodil 11. března 1817 ve Volyni, zemřel 10. října 1877 v Praze. Josef Niklas studoval u prof. K. Wiesenfelda na pražské polytechnice. Po stavitelské praxi v Praze a ve Vídni vykonal studijní cesty v ciziněi. Posléze se usadil jako adjunkt architektonického rýsování v Praze. Již v roce 1849 se stal asistentem prof. Bernharda Gruebera na pražské polytechnice a následujícího roku byl jmenován skutečným učitelem kreslení a stavitelství pozemního na české c. k. reálce. V roce 1860 se přihlásil jako profesor reálky k habilitaci z praktické stavební výuky na technice v Praze. V roce 1864 si zažádal o profesuru na stolci pozemního stavitelství pražské polytechniky pro českou řeč a jeho žádosti bylo vyhověno. Dne 16. června 1869 pak převzal stolici architektury na nově oddělené části polytechniky a jako řádný profesori. V letech 1873 až 1874 byl zvolen rektorem.

V letech 1871–1873 byl jeho asistentem Antonín Wiehl, autor mj. arkád na Vyšehradském hřbitově.

Výčet realizovaných prací Prof. Josefa Niklase je velice dlouhý. Zahrnuje zámky, vily, divadla, veřejné a sakrální budovy, usedlosti, ale například i oltáře. Domy na Vyšehradě navrhoval v letech 1872 až 1874. Kromě kanovnického dvojdomu Josef Niklas navrhl i budovu Nového probošství ve  Štulcově ulici č.p. 89/1.

Galerie: 
Vchody do Kanovnické rezidence (Foto M. polák, 2020)
Soška P. Marie s Ježíškem v nice nad znakem Vyšehradské kapituly (Foto M. polák, 2020)
Barokní fontána v parku před Kanovnickou rezidencí (Foto M. Polák)
Kanovnická rezidence v roce 2003 (Foto M. Polák)
Katastrální území

Název: Kanovnická rezidence

Umístění: K Rotundě č.p. 90,91/12,14

Architekt: Josef Niklas

Rok výstavby: 1874

Adresa
K Rotundě 12
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 50.166" N, 14° 25' 12.7164" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:54
Datum vytvoření: 22.10.2020 16:11

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?