TJ Sokol Vyšehrad (Foto M. Polák, říjen 2020)

Vyšehradská sokolovna, Rašínovo nábřeží č.p. 65/24 (Vyšehrad)

Tělocvična Sokola Vyšehrad

Funkcionalistická budova z třicátých let minulého století elegantně vyplňuje stísněný prostor na úpatí vyšehradské skály v blízkosti železničního mostu.

Přestože Tělocvičná jednota Sokol Vyšehrad vznikla již v roce 1890, své důstojné sokolovny se dočkala až v roce 1933. Stalo se tak ovšem až na základě několikaletého jednání. První žádost o její vybudování byla podána v listopadu 1929, ale tato žádost byla zamítnuta jednak kvůli rozporu s regulačním plánem a jednak její Architektura je obecně synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů, jako je zahradní či bytová architektura. V užším významu slova pak označuje stavbu, její umělecké ztvárnění a styl. Architektura je tak chápána jako umělecké dílo, které je zároveň kulturním a politickým symbolem doby. (zdroj: Wikipedie, zkráceno) architektura byla považována za nevhodnou, neboť její moderní pojetí se údajně nehodilo do památkově chráněného pohledu na historický Vyšehrad. Autor původního návrhu není znám. Naštěstí ještě v prosinci téhož roku bylo schváleno sloučení parcel, ale Jednota Sokol byla vyzvána k předložení nového návrhu. V květnu 1930 předložil architekt František Roith situační nákres a v únoru 1931 první verzi projektu, na jejímž základě bylo vydáno stavební povolení. V průběhu dalších let docházelo ještě ke změnám plánů, ale kolaudace sokolovny na Rašínově nábřeží nakonec proběhla 24. srpna 1933.

Čtyřtraktový funkcionalistický objekt s nosnou železobetonovou konstrukcí je podsklepený, krytý převážně plochými střechami. Z jižní fasády vystupují menší půdorysně i výškově odstupněné risality, východní průčelí má osm vysokých oken hlavního sálu, který je opatřen ochozem a bočním osvětlením. V tělocvičně se nachází i menší spodní sál, dvě posilovny, šatny a řada kanceláří obrácených k řece.

Galerie: 
TJ Sokol Vyšehrad (Foto M. Polák, říjen 2020)
Charakteristický vchod do sokolovny (Foto M. Polák, 2020)
Na čísle orientačním se dochovalo v říjnu 2020 stále ještě označení nábřeží z doby socialismu. (Foto M. Polák)p
Funkcionalistická architektura Fr. Roitha (Foto M. Polák)
Schody k velkému sálu (Foto M. Polák, 2020)
Schody k malému sálu a posilovně (Foto M,. Polák, 2020)
Osm velkých oken hlavního sálu (Foto M. Polák)
Nákres sokolovny Fr. Roitha (Zdroj: MĆ Praha 2)
Půdorys sokolovny vypracovaný Fr. Roithem (Zdroj: MČ Praha 2)
Katastrální území

Název: Vyšehradská sokolovna

Umístění: Rašínovo nábřeží č.p. 65/24

Architekt: František Roith

Stavitel: F. Strnad

Výstavba: 1930–1933

Adresa
Rašínovo nábřeží 65/24
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 58.3164" N, 14° 24' 56.4984" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:56
Datum vytvoření: 10.10.2020 11:57

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?