Škola v Londýnské (Foto D. Broncová, duben 2023)

Základní škola Londýnská, Londýnská čp. 782/34 (Vinohrady)

C. k. klasické gymnasium

V pořadí šestá školní budova na Královských Vinohradech byla postavena v Londýnské ulici místo projektovaného kostela pro c. k. chlapecké klasické gymnázium.

Historie

V roce 1940 se nacházelo na území Královských Vinohrad šest velkých středních škol: klasické gymnázium v Londýnské ulici, I. reálné gymnázium ve Slovenské ulici, II. reálné gymnázium na náměstí Jiřího z Lobkovic, reálka na Smetance, dívčí reformní reálné gymnázium ve Slezské ulici a dívčí gymnázium Kongregace školských sester na náměstí Míru. Vedle toho zde působila celá řada odborných vzdělávacích ústavů, například obchodní akademie a školy Gremia pražského obchodnictva, Maděrova a Hlaváčova, Vyšší družstevní škola a Vysoké učení selské v domě Zemědělské osvěty, městská rodinná škola a další. C. k. gymnasium v Londýnské (tehdy Hálkově) ulici bylo otevřeno v roce 1892 v provizorních místnostech školy na Smetance. Již následujícího roku však byla nová budova vysvěcena a předána veřejnosti do užívání. Byla majetkem obce, jež ji vystavěla a vydržovala se závazkem, že tak bude činit, dokud bude vyučovacím jazykem čeština. Prvním ředitelem byl dnes již pozapomenutý spisovatel dr. Josef Bernhard. Při tomto klasickém chlapeckém gymnáziu byly v průběhu let zřizovány reálně gymnazijní pobočky a počet studentů ve školním roce 1911-1912 se vyšplhal na rekordních 686. Od roku 1918 zde začaly studovat i dívky, které tvořily jednu čtvrtinu žactva.

Stavba

Na místě dnešní školní budovy byla původně projektována stavba kostela. Novorenesanční třípatrová budova na (díky přístavbám) poněkud složitém půdorysu má v uliční fasádě patnáct okenních os. Jejím architektem byl tak, jako u mnoha dalších budov vinohradských škol a městských staveb, inženýr Antonín Turek. Původně se ve školní budově nacházela kaple sv. Aloise.

Současnost

Základní škola, Praha 2, Londýnská, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Škola má kapacitu 560 žáků, školní družina 250 žáků a školní klub má kapacitu 90 žáků. Žáci se vyučují podle školního vzdělávacího programu Svobodná základní škola. Mezi zájmovými kroužky bychom našli hru na kytaru, 3D tisk, florbal, výtvarný kroužek, hru na flétnu, korálkování, práci se dřevem, dramatický kroužek a mnoho dalších. V prosince 2022 začali žáci vydávat školní časopis Londýnský zpravodaj.

Architekt

Český architekt, žák a následovník Josefa Schulze, vrchní městský inženýr a budovatel Královských Vinohrad Antonín Turek se narodil 8. prosince 1861 v Praze, zemřel 30. září 1916 v Praze na Královských Vinohradech.

Galerie: 
Škola slaví výročí (Foto D. Broncová. duben 2023)
Renesanční fasáda (Foto D. Broncová, duben 2023)
Školní budova v roce 1898
Katastrální území

Název: ZŠ, Praha 2, Londýnská

Původní názvy: C. k. chlapecké klasické gymnasium, České státní gymnasium

Architekt: Antonín Turek

Rok: 1893

Adresa
Londýnská 34
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 24.8844" N, 14° 26' 4.1712" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Rais K., Turek Ant.: Politický a školní okres Vinohradský, J- Otto, Praha 1898
Datum poslední aktualizace: 6.6.2023 15:58
Datum vytvoření: 11.4.2023 11:03

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?