Dům Belgická, Rumunská č.p. 238. Foto P. Líbal

Nájemní dům s lékárnou U svaté Ludmily, Belgická čp. 238/37 (Vinohrady)

Na nároží Rumunské a Belgické ulice (dříve ulice Vávrova a Komenského) stojí dům navržený Františkem Václavíkem v dobově typickém novorenesančním stylu. Výzdoba jeho fasády s manýristickými detaily je však nadprůměrně bohatá.

Historie

Novostavbu vybudoval roku 1884 stavitel František Václavík (Wáclavík). František Ruth zde zmínil vinohradskou faru při kostele sv. Ludmily, která zde sídlila až do doby, než farnost získala roku 1893 dům v Jugoslávské ulici č.p. 600 (tehdy Karlova ulice). 

Lékárna zde vznikla již v meziválečném období. Jelikož sousední domy dne 14. února 1945 těžce poškodil nálet, proběhla v letech 1956 až 1958 adaptace domu podle projektu Státního ústavu pro projektování výstavby, konkrétně Ateliéru F, v jehož čele stál Antonín Tenzer. Projektantem byl Jan Růžička. Z roku 1963 pochází návrh podkroví a roku 1996 došlo k rekonstrukci lékárny v přízemních prostorách.

Popis

Nárožní třípatrová stavba má průčelí do Rumunské ulice čtyřosé a do Belgické sedmiosé, přičemž obě osy na nároží se nacházejí v mírně vystupujícím rizalitu. Okna prvého patra, která mají parapety tvořené balustrádami, završují trojúhelné frontony a ze stran je rámují iónské kanelované sloupky s dívčími hlavami a girlandami. Nad okny druhého patra jsou přímé římsy, parapety nesou hlavy lvíčků a okna třetího patra rámují pilastry. Pod hlavní římsou se nachází bohatě zdobený vlys s girlandami a putti. Dům sestává ze dvou dvoutraktových křídel s pavlačemi, propojených tříramenným schodištěm.

Autor

František Václavík (též uváděný jako Franz Waclawik nebo Wáclawík) se narodil roku 1833 v Roudnici nad Labem a studoval v padesátých letech 19. století na pražské polytechnice (dnešní ČVUT) u Karla Wiesenfelda. Dne 26. ledna 1862 získal měšťanské právo v Praze a bydlel v domě č.p. 334/I na Starém Městě. Stavitelskou koncesi získal na základě dekretu c. k. místodržitelství ze 14. dubna 1864 a magistrátního výnosu z 21. dubna téhož roku. Té se vzdal až roku 1907. Dne 15. ledna 1869 byl zvolen jako představený společenstva stavitelů, zednických a kamenických mistrů. Členem SIA se stal roku 1874 a navrhoval převážně stavby ve stylu novorenesance. Na Vinohradech projektoval nájemní domy č.p. 133 a 134/XII v Londýnské ulici z roku 1882 nebo nájemní dům na nároží Bruselské a Londýnské ulice č.p. 135/XII z let 1882 až 1883. Také navrhl, dnes již zbořenou, skupinu domů v Londýnské ulici č.p. 215/XII až 218/XII (1883). Jeho stavby též nalezneme na Malé Straně, Starém i Novém Městě a na Žižkově.

Současnost

Dům spravuje Městská část Praha 2. Fasáda domu je ve výborném stavu a v přízemí se nachází lékárna U svaté Ludmily s prakticky celodenním provozem. Lékárna navazuje na tradici sahající do doby první republiky.

Galerie: 
Dům Belgická, Rumunská čp. 238. Foto P. Líbal
Dům Belgická, Rumunská čp. 238. Foto P. Líbal
Dům Belgická, Rumunská čp. 238, detail. Foto P. Líbal
Dům Belgická, Rumunská čp. 238, detail. Foto P. Líbal
Katastrální území

Umístění:nároží Rumunská 36, Belgická 37, č.p. 238/XII., Praha 2 – Vinohrady

Architekt:František Václavík

Realizace:1884

Adresa
Belgická 238/37
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 27.4188" N, 14° 26' 7.5948" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Jakub Izdný – Matěj Čadil – Miroslava Janičatová, Svatoludmilská místa v Praze 2, Praha 2021, s. 43.
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 935.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 682.
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 17:21
Datum vytvoření: 24.5.2021 22:25

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?