Hlavní záložky

Průčelí, sv. Ludmila
Katastrální území Adresa
náměstí Míru
12000 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
50° 4' 31.962" N, 14° 26' 13.758" E
Sdílet
Průčelí, sv. Ludmila

Kostel sv. Ludmily (Vinohrady)

náměstí Míru, Praha 2-Vinohrady

Josef Mocker

1887–1893 (stavba), 1893–1905 (interiér)

Historie:

Podnětem ke stavbě římskokatolického kostela v obci, která nesla od roku 1867 název Královské Vinohrady a byla roku 1879 povýšena na město, se stalo 40. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn, připadající na 2. prosince 1888. Odtud plyne dobový termín „votivní chrám“, který používali reprezentanti Královských Vinohrad po způsobu vídeňského Votivního chrámu (iniciovaného roku 1854 arcivévodou Ferdinandem Maxmiliánem na památku nezdařeného atentátu na císaře Františka Josefa I.). Mladá obec, jejíž nezastavěné pozemky ležely těsně za pražskými hradbami a staly se lukrativní po zrušení pevnostního statutu města Prahy (1866), řešila stavbou kostela také praktickou otázku vlastní duchovní správy, která zprvu sídlila v Michli, pak ve Vršovicích a od října 1884 ve školní kapli v nynější Belgické ulici.

Vypracováním plánů pověřila v říjnu 1887 komise složená ze zástupců města, arcibiskupské konzistoře a duchovní správy architekta Josefa Mockera (1835–1899), který je předložil do měsíce s rozpočtem 369 922 zl. rakouské měny. Položení základního kamene se konalo 25. listopadu 1888.

Popis:

Autorem návrhu byl architekt Josef Mocker. Vložením čtyř diagonálně umístěných vstupů do křížení kostela a umístěním sakristie a křestní kaple po stranách presbytáře vytvořil architekt v exteriéru řešení, které opticky přibližuje městský kostel katedrálnímu závěru s věncem kaplí.
Snaha přiblížit městský farní kostel náročné katedrální kompozici je nepochybná i v západním dvouvěžovém průčelí vinohradského kostela, kde Mocker navrhl rozetu a ústupkový portál s bohatou sochařskou výzdobou. Její hlavní část představují reliéfy Boha Otce, sv. Ludmily a sv. Václava (1893) od Josefa Václava Myslbeka. V nikách po stranách hlavního portálu byly v roce 1902 umístěny sochy sv. Prokopa od Františka Hergessela a sv. Vojtěcha od Františka Procházky. Reliéfy čtyř evangelistů v rozích rámování rozety vytvořil Josef Čapek (1892). Zbývající sochy ‒ sv. Ludmila a a sv. Cyril v západním štítu, sv. Metoděj v jižním štítu ‒ pocházejí od Bernarda Otty Seelinga (1893).

Vnitřní výzdoba:

Malířskou výzdobu klenby vytvořili známí rakouští nazaréni Josef a Karel Jobstovi. V roce 1896 byla vypsaná soutěž na vitraje, určená pouze pro umělce české národnosti, a postupně byly sklomalby osazeny podle návrhů Josefa Mockera, Františka Sequense, Adolfa Liebschera, Františka Urbana a Zikmunda Rudla. Hlavní kovový oltář ciboriového typu a šestici svícnů provedl podle návrhu Antonína Turka cizelér František Houdek až v roce 1905. Zvony sv. Ludmily, Václava, Prokopa, Vojtěcha a Marie ulila pražská firma Arnošta Diepolta v roce 1893.

Katastrální území Adresa
náměstí Míru
12000 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
50° 4' 31.962" N, 14° 26' 13.758" E
Galerie: 
Průčelí, sv. Ludmila
Josef Mocker, návrh průčelí kostela sv. Ludmily (převzato ze Zlatá Praha, 1888)
Kostel sv. Ludmily před dostavbou severní části náměstí, kolem 1900
Portál, sv. Ludmila
sv. Ludmila
Transept, sv. ludmila
Literatura: 
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 148–151, Praha 2011.
Návrh chrámu sv. Ludmily v Král. Vinohradech (dle kresby J. Mockera), Zlatá Praha VI, 1888–1889, č. 4, 14. 12., 45, 47, 48.
Antonín Turek, Votivní chrám Páně sv. Ludmily na Král. Vinohradech, Method XX, 1894, s. 25–29.
Vojtěch Volavka, Soupis díla J. V. Myslbeka, Praha 1929, s. 63–64, 119.
Dalibor Prix (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha. Vinohrady, (v tisku, zde veškerá literatura).
Datum poslední aktualizace: 11.6.2019 10:44
Datum vytvoření: 20.7.2018 11:42

Mohlo by vás zajímat