(autor fotografie: autor fotografie Matyáš Pařízek)

Spolek pro podporování stavby votivního chrámu Páně sv. Ludmily na Královských Vinohradech (Vinohrady)

Královské Vinohrady (původním názvem Viniční Hory) byly správním celkem rozkládajícím se za pražskými hradbami. V historii této dnes již pražské čtvrti hrál důležitou úlohu rok 1866, kdy bylo rozhodnuto o bouraní městského opevnění. V druhé polovině 19. století tak v Královských Vinohradech došlo k rozvoji bytové výstavby střední a vyšší vrstvy a k nárůstu počtu obyvatel. S demografickými změnami souvisela i náboženská otázka, Královské Vinohrady správně spadaly pod menší farnost sv. Mikuláše ve Vršovicích, a na jejich území se nacházely pouze dvě kaple (sv. Rodiny a sv. Václava). Život v dynamicky se rozvíjejícím městě (Královské Vinohrady byly povýšeny na město v roce 1879) si žádal i své vlastní duchovní centrum.

V dubnu 1880 si město požádalo o vynětí z vršovické farnosti. Až o čtyři roky později byla rozhodnutím okresního hejtmanství zřízena nová vinohradská farnost, jejímž dočasným duchovním centrem se stala školní kaple v dnešní Belgické ulici. Záhy však mělo dojít k rozhodnutí o výstavbě zcela nového chrámu.

Stavba kostela byla nákladným podnikem a obvykle se na ní skládali místní obyvatelé. Z počátku sbírku příspěvků zajišťovalo soukromé komité, které se však na počátku roku 1887 transformovalo ve Spolek pro podporování stavby votivního chrámu Páně sv. Ludmily na Královských Vinohradech. Stanovy spolku byly schváleny v lednu a spolek pracoval pod záštitou pražského arcibiskupa.

V letech 1888 až 1892, kdy byl kostel vystavěn, získal spolek téměř tisíc členů. Ti nejenže sami přispívali, ale také aktivně hledali další přispěvatele a pořádali sbírky. Například poslední sbírka spolku se v roce 1893 nesla pod heslem „Dokonejme chrám svaté Ludmily!“ a vybízela věřící k zafinancování vnitřního zařízení kostela.

Aktivita spolku neskončila s dokončením kostela. Spolek se dále pak podílel na kulturním dění města. Například v březnu 1889 pořádal loutkové divadlo pro děti a mládež v Měšťanské besedě vinohradské.

Katastrální území
Adresa
náměstí Míru
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 28.8408" N, 14° 26' 12.3324" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Matěj Čadil, Kostel sv. Ludmily, Praha 2017.
Datum poslední aktualizace: 10.5.2023 20:54
Datum vytvoření: 13.12.2018 12:06

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?