Bělehradská 597/65. Foto: P. Líbal

Nájemní dům firmy Novozámský, Bělehradská čp. 597/65 (Vinohrady)

Zástavba v Bělehradské ulici, kopírující starou komunikaci, vyrůstala již od sedmdesátých let 19. století. Proto původně měla většina staveb novorenesanční výraz, ale některé prošly pozdějšími přestavbami. Výrazné modernistické průčelí získal v meziválečném období i dům čp. 597.

Historie

Roku 1876 došlo ke schválení vybudování novorenesančního třípatrového pavlačového domu s hostincem U Anděla. Dům dispozičně sestával z dvoutraktu a pravého jednotraktového křídla. Na původních plánech nalezneme vedle podpisu stavitele Franze Kautzkého i majitele Vojtěcha Zemana a tesaře Vojtěcha Holuba. Roku 1894 Ferdinand Hauptmann adaptoval hostinské místnosti a znovu proběhla adaptace roku 1921 podle návrhu Jaroslava Jelínka. Josef Flaška roku 1909 přistavěl zadní křídlo koníren.

Zásadní proměnou prošel dům v letech 1929 až 1930, která se týkala fasády, zasklení pavlačí a dvora i nástavby 4. a 5. patra. Tuto přestavbu provedla stavební firma Viktora Beneše podle plánů stavebně technické kanceláře architekta Hrocha a stavitele Hilse pro stavebníka Tovární sklady tabulového skla Fedor Novozámský. Po roce 1949 zde působil podnik Sklo a porcelán n. p., ale po roce 1989 restituovali dům potomci původních majitelů.

Popis

Jedná se o pětipatrový řadový dům se sedlovou střechou. Průčelí s obchodním parterem má čtyři okenní osy a mezi 1. a 2. patrem z ní vystupuje dvouosý arkýř. Fasádu pokrývá matové tabulové sklo se zvýrazněným horizontálním členěním. Trojdílná okna mají obdélný tvar.

Autoři

Franz Kautzký působil na Královských Vinohradech a v letech 1871 až 1872 postavil dnes již neexistující novorenesanční nájemní dům čp. 225 v Anglické ulici.

Antonín Hilse byl český architekt a stavitel, který získal koncesi 1. dubna 1912 v Ústí nad Orlicí. Později působil v Kutné Hoře i v Náchodě, kde založili s Jaroslavem Hrochem „Stavebně technickou kancelář Hroch a Hilse“, a také realizovali stavby v Praze. Patrně samostatně navrhl roku 1925 nástavbu lázeňského pavilonu ve městě Lázně Bohdaneč. Ze společné tvorby s Jaroslavem Hrochem lze jmenovat blok nájemních domů v Ševčíkově, resp. Křížkovského ulici čp. 1490-1493, 1582, 2727, 2728 na pražském Žižkově z roku 1924 i dům s obytnými, obchodními a výrobními prostory v ulici Biskupský dvůr čp. 1147 na Novém Městě (1927 – 1929).

Jaroslav Hroch samostatně realizoval kapli Nejsvětější Trojice ve Lhotě pod Libčany (1900) a později spolupracoval s výše zmíněným Antonínem Hilsem, u kterého je též uvedeno jejich společné dílo.

Současnost

V parteru se nacházejí komerční a výrobní prostory, ale jinak má dům převážně bytovou funkci.

Galerie: 
Bělehradská 597/65. Foto: P. Líbal
Bělehradská 597/65. Foto: P. Líbal
Bělehradská 597/65. Foto: P. Líbal
Bělehradská 597/65. Foto: P. Líbal
Bělehradská 597/65. Foto: P. Líbal
Katastrální území

Umístění:Bělehradská 65, čp. 597/XII, Praha 2 – Vinohrady

Autor:Franz Kautzký
Antonín Hilse, Jaroslav Hroch

Realizace:1876

Přestavba:1929-1930

Adresa
Bělehradská čp. 597/65
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 22.062" N, 14° 25' 59.2248" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 961–962.
Pavel Vlček, Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 236, 252.
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 16:30
Datum vytvoření: 27.9.2022 12:39

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?