Bělehradská 573/1. Foto: P. Líbal

Nájemní dům Bělehradská čp. 573/61 (Vinohrady)

Bělehradská ulice kopíruje starou komunikaci vedoucí od Koňské brány, která se nacházela v novoměstských hradbách, do nuselského údolí a dále. Zástavba zde vyrůstala již od sedmdesátých let 19. století, a tomu odpovídal i výraz zdejších domů. V prvé fázi zástavba získala pozdně klasicistní a novorenesanční fasády.

Historie

Původně třípatrový dům byl postaven v letech 1875 až 1876 podle projektu Josefa Turby a tento architekt vybudoval roku 1883 ve dvoře jednopatrovou stavbu. Roku 1890 zde Cornelius Hauschka zřídil uzenářskou dílnu pro Huberta Chmelíčka. V letech 1924 až 1925 vznikla nástavba 4. patra a v letech 1933, resp. 1935 v domě zřídil stavitel Josef Rokos krám, garáže a prádelnu v podkroví. Dům obýval hudební skladatel Josef Paukner.

Popis

Jedná se o čtyřpatrový řadový dům se sedlovou střechou. Pozdně klasicistní průčelí s obchodním parterem má čtyři okenní osy a hlavní vchod se nachází v jižní partii. Všechna okna jsou obdélná, na krajích fasády mají v 1. patře trojúhelné nadokenní frontony a mezi nimi přímé nadokenní římsy na konzolách. Obdobné mají také okna ve 2. patře, ale zde bez konzol. Nejpozoruhodnějšími prvky na fasádě jsou dvě niky v centru, ve kterých v 1. a 2. patře stojí postavy donatellovského typu. Na průčelí se nacházejí dvě praporcové žerdi, které zakončují monogramy „MH“ v kruhu.

Dispozice domu je dvoutraktová, projektovaná se společnými suchými záchody při rizalitu vřetenovitého schodiště.

Autor

Josef Turba (1822–1892) byl český architekt, který studoval na pražské technice, patřil k zakládajícím členům Spolku inženýrů a architektů v Království Českém a stal se jeho prvním předsedou. Působil ve službách c. k. privilegované Ústecko-teplické dráhy, pro kterou navrhoval nádražní budovy. Vedle železničních staveb též projektoval obytné domy převážně ve stylu opožděného klasicismu a novorenesance.

Z jeho díla lze uvést Hlavní nádraží v Teplicích, které vyprojektoval s Hermannem Rudolphem (1856 – 1908), západní nádraží v Ústí nad Labem, postavené roku 1858, nádraží v obci Krupka – Bohosudov, vybudované téhož roku, Daňkův palác v Opletalově ulici na Novém Městě (1862 - 1864) a budovu usedlosti v ulici Nad Paťankou v pražských Dejvicích, postavenou roku 1864. Dále navrhl nájemní domy na Novém Městě pražském, a to v Ostrovní ulici (1869), v Olivově, resp. Růžové ulici z let 1870 až 1871 i ve Štěpánské ulici (1875). Na Starém Městě se nachází nájemní dům v Liliové ulici, vybudovaný podle jeho projektu roku 1875.

Současnost

V parteru se nacházejí komerční a výrobní prostory, ale jinak má dům převážně bytovou funkci.

Galerie: 
Bělehradská 573/1. Foto: P. Líbal
Katastrální území

Umístění:Bělehradská 61, čp. 573/XII, Praha 2 – Vinohrady

Autor:Josef Turba

Realizace:1875 - 1876

Nástavba:1924 - 1925

Adresa
Bělehradská 573/61
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 21" N, 14° 25' 59.5776" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Dalibor Prix a kol., UPP, Velká Praha V-Ž, Praha 2017, s. 957.
Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 672.
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 16:03
Datum vytvoření: 6.1.2023 17:51

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?