Dům U Tunclů, 2020, foto M. Polák

Dům čp. 2005/8 U Tunclů s malbami ze starých pověstí českých (Nové Město)

U Tunglů

Dům U Tunclů ve Vyšehradské ulici č.p. 2005-II/8 z roku 1906 na sobě mísí prvky secese, novorenesance a novogotiky. Je zdoben freskami ze slavanského dávnověku. 

Historie

Původní deskový dům dříve zvaný i U Tunglů, patříval Václavu Z Hrobky, později se dostal do rukou Jana z Klenového a Janovic, jenž v době stavovského povstání utekl, a získal jej novoměěstský písař Pavel Ješín z Bezdězi, kzterý po prohře stavů utekl a jeho jméno bylo přibito na šibenici. V roce 1622 se dům navrátil Janu z Klenového, který jej následně prodal Přibíkovi Jeníškovi z Újezda.Dům byl na přelomu 19. a 20. století zobřen a na jehomístě vyrostla novostavba.

Popis

Mnohé novostavby v Podskalí a na Vyšehradě postavené na přelomu 19. a 20. století na místě starobylých domů se svou výzdobou hlásí k místní historické tradici a uchovají nám tak genia loci – „ducha místa“. K takovým patří i dům U Tunclů z roku 1906, na jehož průčelí se mísí prvky secese, novorenesance a novogotiky. Nad okny 1. patra můžeme obdivovat dvě malby se staroslovanskými motivy, vážící se k nedalekému Vyšehradu. Vlevo vidíme bojovou scénu ze slovanského dávnověku, vpravo pak známý Libušin soud nad Chrudošem a Šťáhlavem, jako něm čteme v Rukopise zelenohorském, romantickém padělku z 19. století. Podle pověsti Chrudoš odmítl Libušin rozsudek o rozdělení dědictví a vyzval ostatní, aby dosadili na knížecí stolec znovu muže. Libuše pak povolala k vládě Přemysla a vzala si jej za manžela. Založili tak rod Přemyslovců, který u nás vládl až do roku 1306.

V domě č.p. 2005-II bydlel na počátku 20. století oblíbený komik Jan Dlesk, známý svými vystoupeními v pražských hospodách.

Architekt

Architekt, stavitel a stavební podnikatel Václav Romováček se narodil 16. února 1853 v Praze, zemřel 1. února 1932 v Praze a je pochován na Olšanských hřbitovech.Domy projektoval převážně v hisorizujícím slohu. Na Vyšehradě ve Vratislavově  ullici navrhl např. dům čp. 77/31 a 26/16 a mnoho  staveb po celé Praze nese jeho rukopis, zejména pak v Dejvicích, Bubenči a na Starém Městě.

Galerie: 
Dům U Tunclů, 2020, foto M. Polák
Dům U Tunclů, 2020, foto M. Polák
Dům U Tunclů, 2020, foto M. Polák
Bojová scéna
Libušin soud
Katastrální území

Umístění: Vyšehradská čp. 2005/8

Stavitel: V. Romováček

Výstavba: 1906

 

Adresa
Dům U Tunclů
Vyšehradská 2005/8
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 6.5784" N, 14° 25' 2.9784" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 27.6.2023 14:04
Datum vytvoření: 14.2.2020 20:54

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?