Nájemní dům firmy Müller a Kapsa. Foto P. Líbal

Nájemní dům firmy "Müller a Kapsa", Podskalská čp. 294/2 (Nové Město)

Výrazný puristický dům s kubistickými prvky a mansardovou střechou byl postaven v letech 1921 - 1922 pro stavitelský podnik Müller a Kapsa. Nachází se na nároží ulic Na Hrobci a Podskalská u parčíku s Podskalskou celnicí na Výtoni. 

Historie

Tento dům vystavěla v letech 1921 až 1922 firma V. Nekvasil pro firmu Müller a Kapsa podle projektu, podepsaného Františkem Troníčkem, Společnost „Úřed. aut. stav. inženýři Müller & Kapsa, podnikatelé staveb v Plzni“ založili roku 1890 Antonín Müller a Vojtěch Kapsa. Od roku 1904 se začala podílet na budování vltavského nábřeží a vznikla sesterská společnost „Úřed. aut. stav. Inženýři Kapsa & Müller, podnikatelé staveb v Praze“, která se podepsala na mnoha pražských zakázkách. Roku 1915 Vojtěch Kapsa zemřel a vedení firmy po něm převzal syn Lumír Kapsa, o šest let později vstoupil do podniku také syn Antonína Müllera, František Müller, známý díky vlastní vile ve Střešovicích, navržené Adolfem Loosem.

Roku 1945 dům v Podskalí poškodila střelba z pancéřového vlaku. Roku 1959 došlo k vestavbě podkroví v naznačené mansardové nástavbě.

Popis

Čtyřpatrový puristický dům s kubistickými prvky završuje mansardová střecha. Hlavní fasádou probíhají mohutné pilastry a nad okny se nacházejí výrazné římsy. Vestibul vede přes schodiště do haly se štukovým stropem, ze které stoupá trojramenné schodiště.

Autor

František Troníček se narodil 17. června 1876 v Sázavě, pravobřežní části městyse Davle.  Vystudoval odbornou stavitelskou školu při vyšší státní průmyslové škole v Praze a později získal titul inženýra. Praktické zkušenosti získal u svých strýců Jana Troníčka a Karla Horáka. Roku 1897 vstoupil do firmy Nekvasil, roku 1933 se zde stal podílníkem nově vzniklé akciové společnosti, a ve vysokých funkcích pracoval v této firmě až do roku 1937. Zároveň však provozoval vlastní podnik, neboť stavitelskou koncesi získal roku 1906 a navrhoval stavby v Davli, Jílovém, Senohrabech a dalších posázavských obcích. V Praze sídlil nejprve v Purkyňově ulici na Novém Městě, poté přesídlil do nedaleké Vladislavovi. Z období před 1. světovou válkou pochází několik domů ve stylu geometrické secese. Po válce spolupracoval s Otakarem Novotným na výstavbě pozdně kubistických Učitelských domů v ulici Elišky Krásnohorské. Na nároží Salmovské a Ječné ulice na Novém Městě vybudoval nájemní dům ve stylu klasicizujícího purismu (1923). Roku 1926 vznikl puristický dům s romantizujícími tendencemi v bubenečské Čechově ulici a puristický nájemní dům, postavený v letech 1927 až 1928, navrhl v ulici Čerchovské na Vinohradech Z roku 1929 pochází vila v dejvické Kadeřávkovské ulici, kde později bydlel slavný komik Vlasta Burian. Významná realizace je též puristická budova Francouzského institutu ve Štěpánské ulici, kterou navrhl Troníček s Hugem Vraným roku 1929. Mimořádně zajímavé jsou dvě skupiny funkcionalistických domů v bubenečské Ovenecké ulici, které projektoval zaměstnanec kanceláře Jaroslav Gruber. Roku 1935 vystavěl puristický dům v Mikovcově ulici na Vinohradech, a ještě v letech 1939 až 1941 vybudoval František Troníček dva funkcionalistické domy ve Vladislavově a Purkyňově ulici na Novém Městě. Tento stavitel a architekt zemřel 19. září 1948 a byl pochován do rodinné hrobky v Davli.

Současnost

Dům je vizuálně ve velmi dobrém stavu.

Galerie: 
Nájemní dům firmy Müller a Kapsa. Foto P. Líbal
Nájemní dům firmy Müller a Kapsa. Foto P. Líbal
Nájemní dům firmy Müller a Kapsa. Foto P. Líbal
Katastrální území

Umístění:Na Hrobci 5, Podskalská 2, č.p. 294/II, Praha 2 - Nové Město

Projekt: František Troníček

Realizace: 1921 - 1922

Adresa
Na Hrobci 5
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 6.0384" N, 14° 24' 57.5604" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol, Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 289
Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (ed.), Pražský industriál, Praha 2005, s. 257
Patrik Líbal, František Troníček, spolutvůrce pražské city
Datum poslední aktualizace: 17.11.2023 16:29
Datum vytvoření: 1.12.2020 21:25

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?