Dům Vratislavova 17 (Foto M. Polák, květen 2021)

Dům Vratislavova čp. 67/17 (Vyšehrad)

Nájemní dům s historizující novogotickou a novorenesanční fasádou byl postaven podle plánů vyšehradského architekta a stavitele Františka Josefa Hodka v letech 1904 až 1906. Mezi jeho obyvately bychom našlo spisovatele Adolfa Branalda a malíře Jaroslava Otčenáška

Historie

V místech, kde byl postaven dům ve Vratislavově ulici č.p. 67/17, se původně nacházel jednopatrový klasicistní dům. Výstavba činžovního domu Vratislavova 67/17 probíhala současně s výstavbou  vedlejšího domu Vratislavova č.p. 68/19 (U Muziků). Stavební povolení bylo vydáno již v roce 1900, ale práce začaly se zadním stavením až v květnu 1904. Kolaudace proběhla 25. ledna 1906. Ve druhém patře tohoto domu bydlel později s rodinou spisovatel Adolf Branald a ve čtvrtém patře žil s rodinou malíř Jaroslav Otčenášek.

Stavba

Řadový dům je složený ze dvou samostatných dvoutraktových objektů, spojených schodištním křídlem. Krytý je sedlovou střechou, nad schodištním křídlem je střecha pultová. Hlavní průčelí do Vratislavovy ulice je nad suterénem a zvýšeným přízemím třípatrové s částečným podkrovím. Budova je trojosá s pravoúhlým Arkýřem na střední ose v prvním a druhém patře. V přízemí jsou dvě trojdílná okna a domovní portál s figurálními plastikami na ostění, kružbovou výplní světlíku a gotizujícím pobitím vrat. Na Arkýři jsou ve druhém patře okna hrotitě klenutá s lemujícími příporami, na nárožních konzolách jsou pod gotizujícími baldachýny sochy ženy a muže. Na parapetu je dekorativní zvlněná stuha s letopočtem 1905. Ve třetím patře jsou v krajních osách dvojice půlkruhem klenutých sdružených oken, ve středu obdobně klenutý vchod na balkon se zábradlím ve tvaru cimbuří mezi dvěma hrotitými věžicemi.

Architekt

Vyšehradský architekt a stavitel František Josef Hodek se narodil 28. ledna 1870 na Vyšehradě, zemřel tamtéž 14. listopadu 1952 a je pohřben na Vyšehradském hřbitově v hrobě č. 41. Jeho otec byl tesařem. František Josef Hodek vystudoval českou techniku, stavitelem se stal v roce 1896. Kromě vlastní profese byl členem pražského zastupitelství za Vyšehrad a v roce 1912 byl jmenován dopisujícím členem centrální komise pro zachování uměleckých a historických památek. V roce 1892 navrhl ve Vyšehradské třídě č.p. 417/13 dům s novorenesanční fasádou a později několik domů ve Vratislavově třídě (např. dům č.p. 21/1 nebo dům č.p. 68/19 zvaný U Muziků či U Kotvy). V roce 1899 rekonstruoval dům v  Lípové ulici č.p. 472/10, a později v  Neklanově ulici č.p. 145/14, dům Vyšehradské záložny, pozdější Husův sbor. Podílel se na výstavbě Chocholových kubistických domů na Rašínově nábřeží a na stavbách mnoha dalších domů nejen na Vyšehradě a Novém Městě, ale i v dalších částech Prahy, včetně regotizace kapitulního kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v roce 1901.

Galerie: 
Gotizující světlík nad portálem (Foto M. Polák, květen 2021)
Arkýř se stuhou a plastikami (Foto M. Polák, květen 2021)
Plastika muže pod gotizujícím baldachýnem (Foto M. Polák, květen 2021)
Plastika ženy pod gotizujícím baldachýnem (Foto M. Polák, květen 2021)
Katastrální území

Název: Nájemní dům Vratislavova čp. 67/17

Umístění: Vratislavova čp. 67/17

Architekt: František Josef Hodek

Výstavba: 1904–1906

Adresa
Vratislavova 17
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 56.2716" N, 14° 25' 12.5796" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Baťková R.: Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1998
Kolektiv: Encyklopedie architektů, stavitelů, zednííků a kameníků v Čechách, Academia, Praha 2004
Datum poslední aktualizace: 2.4.2024 15:02
Datum vytvoření: 4.7.2021 11:37

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?