Radnice v roce 2019 (autor fotografie: Milan Polák)

Bývala vyšehradská radnice (Vyšehrad)

Odborné učiliště Vyšehrad

Budovu bývalé vyšehradské radnice navrhl a vybudoval v letech 1867–1871 stavitel Josef Horký, fasáda je dílem inženýra Jana Schwarze. Po připojení Vyšehradu k Praze ztratila stavba částečně svůj původní význam a celá začala sloužit potřebám školství.

Stavitelé:

Josef Horký zemřel 27. září 1881 v Praze.  Původně zednický mistr se stal stavitelem dle výnosu c. k. místodržitelství v Praze dne 14. března 1880. Bydlel na sice na Novém Městě pražském, ale uplatnění našel především na Vyšehradě. Kromě vyšehradské radnice se školou zde postavil nájemní dům ve Vratislavově ulici č.p. 59 a patrně i domy v ulici Na Libušince č.p. 95 a 96. V ulici Na Slupi vybudoval dům č.p. 93.

Jan Schwarz byl zemským inženýrem v Praze. Zemřel na přelomu let 1888/1889 jako vrchní zemský inženýr. V roce 1867 se stal členem Spolku inženýrů a architektů a v roce 1886 dokonce místopředsedou tohoto spolku. Bydlel na Nové Městě pražském pod Emauzy.

Historie:

V roce 1850 se Dolní vyšehradské město vymanilo z poddanství vyšehradské kapituly a stalo se svobodnou obcí. Dne 26. září 1883 byla k Praze připojena zrušená pevnost, někdejší Horní vyšehradské město a Dolní Vyšehrad. Vyšehrad se tak stal v roce 1883 Prahou VI. a šestým pražským obvodem zůstal až do vzniku tzv. Velké Prahy v roce 1922. Svou identitu ztratil až v roce 1949, kdy se stal součástí Prahy Na místě dnešního odborného učiliště ve Vratislavově ulici  stával původně jednopatrový domek radnice, kterému dala Vyšehradská obec nasadit v roce 1765 věžičku, aby budova získala reprezentační vzhled. Zásadní přestavbu původní vyšehradské radnice do dnešní novorenesanční podoby provedl v letech 1867–1871 stavitel Josef Horký, fasádu navrhl ing. Jan Schwarz. Už od samého počátku byla část budovy využívána pro školské potřeby. Po roce 1886 pak byla školství předána plně. Nacházel se zde například první pražský útulek pro školní mládež. Ve dvorním křídle na to upomíná nápis „Městská škola Vyšehradská postavená 1867–1868“. Fasádu zdobí český znak, nad ním jsou umístěny bicí hodiny, což dokládá stará pohlednice, na níž jsou patrné zvonky s táhly ke kladivům. Nad hodinami je letopočet 1871.Před radnicí byla konečná stanice tramvaje č. 4, která zde jezdila od roku 1898 na trati Vyšehrad – Karlovo náměstí, od roku 1905 prodloužené k Národnímu divadlu.

Dům býval průchozí. Za ním vedlo schodiště do pevnosti, které bylo běžně využíváno ještě v šedesátých letech minulého století.

Galerie: 
Dobová pohlednice
Katastrální území

Umístění: Vratislavova čp. 31/6

Stavitel: Josef Horký, Jan Schwarz

Výstavba: 1867–1871

Adresa
Vratislavova 31/6
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 56.5128" N, 14° 25' 14.1924" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 26.9.2023 0:48
Datum vytvoření: 26.1.2020 14:07

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?