Vyšehrad, proměny

Vyšehrad - mapy (Vyšehrad)

Proměny v čase v oblasti Vyšehradu.  Památné místo české historie, protějšek Pražského hradu na pravém břehu Vltavy. Nese stopy proměn mnoha staletí, za Přemyslovců, Karla IV., v 17. století přeměněn na barokní pevnost. Další vývoj v území lze sledovat pomocí starých i novějších map a ortofotomap vyvořených z leteckých snímků. Vyberte si dvojici, kterou chcete porovnávat (Levá, Pravá).

Sdílet

Vyšehrad je místem prodchnutým historií, jehož nová tajemství archeologové stále objevují. Na mapách můžeme sledovat, jaké proměny prodělával hradbami opevněný areál pevnosti, i stavby v něm. Ale také městečko pod hradbami. Zástavba rostla zejména v okolí Vratislavovy ulice, kde byla i Vyšehradská radnice. Po zrušení pevnosti roku 1866 v souvislosti s celkovým bouráním pražských hradeb a otevíráním města okolnímu světu se takřka celý Vyšehrad stává majetkem kapituly. Vyšehradský hřbitov se Slavínem se stal národním pohřebištěm. Kapitulní a farní kostel sv. Petra Pavla byl přestavěn ve stylu pseudogotiky. Postupně rostly další činžovní domy, bylo „narovnáno“ koryto Botiče. a směrem k němu vznikla Neklanova ulice. Vliv sehrála i doprava. V údolí byla na přelomu století položena železniční trať s nádražím. Skrze skálu byl prokopán Vyšehradský tunel a došlo k úpravě nábřežíPodskalí. Pod Vyšehradem pak vyrostlo ještě před vznikem republiky několik dnes slavných kubistických domů. Velkou budovu dřívější vojenské zbrojnice stojící vedle kapitulního kostela zničil v roce 1927 požár a dnes je zde park se slavnými sousošími J.V. Myslbeka. 

Na mapách jsou patrné nejen změny v zástavbě, ale také v pojmenování náměstí a okolních ulic. 

Podrobné informace k jednotlivým objektům naleznete v příslušných heslech Encyklopedie.  Využijte i nástroj "V okolí najdete" u jednotlivých hesel. 

Galerie: 
Katastrální územíAdresa
Vyšehrad
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 51.0264" N, 14° 25' 7.14" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 11.3.2020 16:14
Datum vytvoření: 11.3.2020 0:01

Mohlo by vás zajímat