Kubistický trojdům

Kubistický trojdům, Rašínovo nábřeží čp. 42, 47,71/ 6, 8, 10 (Vyšehrad)

Výstavbu kubistického trojdomu si u architekta Chochola objednal advokát Jan Bayer. Dům patří mezi skupinu Chocholových kubistických staveb (Kovařovicova vila, Kubistický činžovní dům) nacházejících se pod vyšehradskou pevností. Svým průčelím se středovým rizalitem a zasazením na exponované místo břehu Vltavy evokuje barokní palác.

Historie

Architektonický kubismus, jedinečný styl nemající ve světě obdoby, má pod Vyšehradem významné zastoupení. Pojítkem ke všem těmto slavným kubistickým domům byla spolupráce majitelů velkých stavebních firem s architektem Josefem Chocholem. Byl mezi nimi i stavitel Antonín Belada. Architekt Chochol zde dostal příležitost obhájit svůj názor na ochranu barokní vyšehradské citadely v kontextu s moderní architekturou.

Prvenství Chocholova díla v kubistickém stylu zaujímá typologicky ojedinělý dům rodinného charakteru – trojdům č.p. 42, 47 a 71 na Rašínově nábřeží, postavený ve dvou oddělených stavebních etapách v letech 1912­‒1913. Stavbu si na místě zbořeného činžovního domu objednal advokát Jan Bayer.

Popis

Trojdům, s důrazem na reprezentaci poměrně vysoce postavených stavebníků, evokuje barokní nebo empirový palác se zdůrazněným středovým rizalitem a mansardovou střechou. V interiéru, pojatém v konvenčnějším duchu se střídavě trojtraktovou a dvoutraktovou dispozicí, se střídmě promítají dekorativní kubistické detaily.
Výsledkem architektova stylového tříbení a hledání kompromisu se zadavateli je vizuálně působivá souhra lomených a zkosených tvarů, jehlanců a polygonů, projevující se rozhodující měrou ve vnějšku stavby. Kubistický trojdům je od roku 1958 památkově chráněn.

Architekt:

Český architekt, urbanista, designér a teoretik architektury Josef Chochol se narodil 13. listopadu 1880 v Písku, zemřel 6. července 1956 v Karlových Varech. Architekturu vystudoval na ČVUT v Praze a na akademii ve Vídni u Otto Wagnera. Byl významným představitelem moderní architektury a jeho kubistické a konstruktivistické budovy jsou běžně zastoupeny v publikacích o architektuře. V letech 1913-1945 byl členem SVU Mánes.

Galerie: 
Kubistický trojdům
Kubistický trojdům
Překreslený půdorys 1. patra trojdomu
reliéf, kubistický trojdům
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Rašínovo nábřeží  čp. 42, 47,71/ 6, 8, 10

ARCHITEKT: Josef Chochol

VÝSTAVBA: 1912– 1913

 

Adresa
Rašínovo nábřeží 6
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 52.5276" N, 14° 24' 57.1608" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 190–193, Praha 2011.
Rostislav Švácha, Česká kubistická architektura 1911–1923, Praha 2000.
Jiří Švestka- Tomáš Vlček (ed.), Český kubismus 1909–1925, Stuttgart 1991.
Rostislav Švácha, Josef Chochol 1880–1980, in: Umění XXVIII, 1980, s. 545.
Simeona Hošková (ed.), Kubistická Praha 1909–1925, Praha 1995.
Datum poslední aktualizace: 19.9.2023 16:42
Datum vytvoření: 30.7.2018 10:28

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?