Spolek výtvarných umělců Mánes (Nové Město)

S.V.U. Mánes

Spolek výtvarných umělců Mánes vznikl v roce 1887 a existuje dodnes. Spolek se při vzniku přihlásil k odkazu Josefa Mánesa. Členy spolku byli od samého počátku ti nejlepší výtvarní umělci své doby, řada z nich žila nebo tvořila na území dnešní Prahy 2. Prvním starostou se stal Mikoláš Aleš a redaktorem Luděk Marold. 

S.V.U. Mánes (též SVU Mánes) od svého počátku sdružoval malíře, sochaře, architekty, skláře, kunsthistroriky a stal se součástí našeho kulturního a společenského života. Zároveň vždy, v celé své historii, trvá na kvalitě a prověřených hodnotách. Svou autoritou pomáhal budovat vlastní stát. Je spolkem masarykovským a vedle svého vlastenectví „otvíral okna do Evropy“.

Vznik spolku Mánes iniciovali umělci, kteří z důvodu nespokojenosti s konzervativními poměry na pražské Akademii odešli na studia do Mnichova, kde se sdružovali ve spolku Škréta. Po návratu do Prahy založili spolek pojmenovaný po malíři Josefu Mánesovi. Prvním předsedou byl zvolen Mikoláš Aleš, redaktorem se stal Luděk Marold.

Spolek se systematicky věnoval činnosti výstavní (od přelomu století propagaci světového umění), odborně popularizační a ediční (časopis Volné směry, ediční řada monografií Prameny, edice Zlatoroh, Knihy Mánesa).

Za dobu své existence sdružil dlouhý zástup generací českých malířů (např. M. Aleš, M. Švabinský, J. Preisler, E. Filla, V. Špála, J. Štyrský, Toyen, J. Bauch), sochařů (např. Fr. Bílek, O. Gutfreund, K. Dvořák, J. Mařatka, B. Kafka, B. Stefan, J. Wagner), architektů (např. J. Kotěra, J. Plečnik, P. Janák, J. Gočár, O. Novotný), teoretiků a historiků umění (A. Matějček, V. Kramář, A. Novák, J. Pečírka, Z. Wirth). Jeho zahraničními členy byli nejvýznamnější výtvarní umělci tohoto století (např. E. Munch, A. Rodin, H. Matisse, P. Picasso, M. Chagall, S. Dalí) a architekti (F. L. Wright, H. van de Velde, W. Gropius, Le Corbusier).

Otevření kulturního obzoru, cesty umělců do zahraničí, zprávy o nich a výstavy přinesly podněty českému umění – jako například secesi, impresionismus, kubismus.

V roce 1956 byl SVU Mánes komunistickým režimem rozpuštěn a zakázán. Na jeho místo funkcionáři režimu dosadili Český fond výtvarných umění (ČFVU). V roce 1990 činnost spolku opět obnovilo 22 tehdy žijících členů. Jeho předsedou se stal architekt Jiří Novotný, syn autora projektu budovy SVU Mánes, arch. Otakara Novotného. Spolek se nadále věnuje organizování výstav i vydávání publikací, je neoddělitelným fenoménem české kultury a umění.

Smutný je osud spolkové budovy Mánes na Masarykově nábřeží. Budova nebyla spolku navrácena ani po dlouhotrvajících majetkových sporech mezi obnoveným SVU Mánes a Nadací Český fond umění, resp. Nadací českého výtvarného umění. SVU Mánes proto výstavy a další kulturní akce pořádá v jiných prostorech (do r. 2018 v v Galerii Diamant, Lazarská)

Řada členů spolku SVU Mánes má přímou vazbu na Prahu 2, ať již bydlištěm nebo svoji tvorbou. V létě 2019 probíhala na Novoměstské radnici (a v galerii Kooperativy) výstava Generace, na níž byla prezentována tvorba šesti generací malířů. O půl roku později byla na radnici na nám. Míru uspořádána výstava Cesty Mánesáků a výtvarné projevy v interiérech a veřejném prostoru Prahy, zaměřená na tvorbu architektů a sochařů.

Kompletní seznam členů spolku, předsedů, přehled výstav i publikací je dostupný na spolkových stránkách www.svumanes.cz. Mánesáci zavedení v Encyklopedii Prahy 2 se zobrazí na kliknutí zde.

      

 

Galerie: 
Katastrální území
Datum založení
27.4.1887 (136 let)
Adresa
Spálená 4
Praha 1
Česká republika
50° 4' 45.7176" N, 14° 25' 11.136" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:59
Datum vytvoření: 10.1.2020 21:12

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?