Kubistický trojdům

Kubistický trojdům (Vyšehrad)

Výstavbu kubistického trojdomu si u architekta Chochola objednal advokát Jan Bayer. Dům patří mezi skupinu Chocholových kubistických staveb (Kovařovicova vila, Kubistický činžovní dům) nacházejících se pod vyšehradskou pevností. Svým průčelím se středovým rizalitem a zasazením na exponované místo břehu Vltavy evokuje barokní palác.

Historie:

Architektonický kubismus, jedinečný styl nemající ve světě obdoby, má pod Vyšehradem významné zastoupení. Pojítkem ke všem těmto slavným kubistickým domům byla spolupráce majitelů velkých stavebních firem s architektem Josefem Chocholem. Byl mezi nimi i stavitel Antonín Belada. Architekt Chochol zde dostal příležitost obhájit svůj názor na ochranu barokní vyšehradské citadely v kontextu s moderní architekturou.

Prvenství Chocholova díla v kubistickém stylu zaujímá typologicky ojedinělý dům rodinného charakteru – trojdům č.p. 42, 47 a 71 na Rašínově nábřeží, postavený ve dvou oddělených stavebních etapách v letech 1912­‒1913. Stavbu si na místě zbořeného činžovního domu objednal advokát Jan Bayer.

Popis:

Trojdům, s důrazem na reprezentaci poměrně vysoce postavených stavebníků, evokuje barokní nebo empirový palác se zdůrazněným středovým rizalitem a mansardovou střechou. V interiéru, pojatém v konvenčnějším duchu se střídavě trojtraktovou a dvoutraktovou dispozicí, se střídmě promítají dekorativní kubistické detaily.
Výsledkem architektova stylového tříbení a hledání kompromisu se zadavateli je vizuálně působivá souhra lomených a zkosených tvarů, jehlanců a polygonů, projevující se rozhodující měrou ve vnějšku stavby. Kubistický trojdům je od roku 1958 památkově chráněn.

Galerie: 
Kubistický trojdům
Kubistický trojdům
Překreslený půdorys 1. patra trojdomu
reliéf, kubistický trojdům
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: Rašínovo nábřeží 6, 8, 10, č.p. 42/VI, 47/VI, 71/VI, Praha 2-Vyšehrad

ARCHITEKT: Josef Chochol

VÝSTAVBA: 1912– 1913

 

Adresa
Rašínovo nábřeží 6
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 52.5276" N, 14° 24' 57.1608" E
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 190–193, Praha 2011.
Rostislav Švácha, Česká kubistická architektura 1911–1923, Praha 2000.
Jiří Švestka- Tomáš Vlček (ed.), Český kubismus 1909–1925, Stuttgart 1991.
Rostislav Švácha, Josef Chochol 1880–1980, in: Umění XXVIII, 1980, s. 545.
Simeona Hošková (ed.), Kubistická Praha 1909–1925, Praha 1995.
Datum poslední aktualizace: 19.10.2022 15:55
Datum vytvoření: 30.7.2018 10:28

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?