Foto M. Polák, leden 2023

Veřejný záchodek, Štulcova ulice (Vyšehrad)

Z mnoha vyšehradských veřejných toalet se zachoval v provozu pouze velmi navštěvovaný záchodek poblíž kostela sv. Petra a Pavla a Vyšehradského hřbitova ve Štulcově ulici.

Historie

Předchůdce současného sociálního zařízení stál ve Štulcově ulici na Vyšehradě poblíž kostela sv. Petra a Pavla a hlavního vchodu do Vyšehradského hřbitova již v roce 1904. Jednalo se o stavbičku jednoduché konstrukce se šikmou střechou, vybavenou žlábkovým pisoárem s olejovou protizápašnou uzávěrou a dvěma kabinkami.

Současnost

V roce 1965 vypracoval na objednávku společnosti Pražská kanalizace a vodní toky projekt na nové hygienické zařízení s oddělenými vstupy pro ženy a muže Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO). Výstavba proběhla v roce 1968. Mužům byl k dispozici žlábkový pisoár, dvě kabinky a umyvadlo, ženám sloužily tři kabinky a tři umyvadla. Obě oddělení oddělovala místnost obsluhy. V roce 1990 prošlo zařízení velkou rekonstrukcí, spočívající v modernizaci hygienického vybavení a úpravě fasády. Záchodek je citlivě začleněn do vyšehradského opevnění a slouží velkému počtu návštěvníků stále.

Projektant

Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO) vznikl v roce 1954. Po roce 1989 docházelo k postupnému utlumení jeho činnosti. Záhy se však etabloval ateliér stavebně historických průzkumů, který vedl doc. Dobroslav Líbal. Český historik architektury a urbanismu Doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc., bydlel v Šubertově ulici, kde má na domě umístěnou pamětní desku.

Zadavatel projektu firma Pražská kanalizace a vodní toky vznikla v roce 1964 sloučením Pražské správy vodních toků a Pražské kanalizace a čistírny odpadních vod. V roce 1998 státní podnik zanikl na základě privatizačního projektu.

 

Galerie: 
Citlivé začlenění veřejných záchodků do opevnění (Foto M. Polák)
Foto M. Polák, leden 2023
Katastrální území

Název: Veřejný záchodek

Umístění: Štulcova ulice u Vyšehradského hřbitova

Projektant: Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů

Projekt: 1965

Výstavba: 1968

Rekonstrukce: 1990

Adresa
Štulcova
12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 52.6032" N, 14° 25' 0.6348" E
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Jásek J.: Veřejná místa pro intimní chvilky, Scriptorium, Praha 2013
Datum poslední aktualizace: 15.2.2023 13:18
Datum vytvoření: 15.2.2023 13:18

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?