Dobroslav Líbal

Dobroslav Líbal (Vinohrady)

Český historik architektury a urbanismu, historik umění.

Doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc., se narodil 15. října 1911 v Praze, zemřel 9. února 2002 v Praze.

 

Dobroslav Líbal se narodil v Praze na Vinohradech, kde prožil celý svůj život. Otec byl advokát, matka byla autorkou duchovní poezie. Nejprve na přání rodičů vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Promoval v roce 1935 a začal pracovat jako koncipient v advokátní kanceláři svého otce. Pokračoval však ve studiu dějin umění a klasické archeologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 1945 promoval.

V roce 1939 se oženil s architektkou Jarmilou Kasalickou (1916–2005), s níž měl tři děti, a která mu bylo celoživotní kolegyní. Spolupracovala s nimi i jejich dcera Veronika, která však v mladém věku zemřela.

Po roce 1945 připravoval svou habilitační práci, ale po únoru 1948 mu bylo další působení na Univerzitě Karlově znemožněno. Z tohoto důvodu nastoupil do ateliéru podniku Stavoprojekt, který se stal v roce 1954 základem Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO). Vypracoval a stále zdokonaloval metodiku tvorby pasportů památkových objektů. Pasport obsahoval historii stavby, stavební, architektonický a aktuální technický popis a doporučení pro využití budovy. Prvním takto zdokumentovaným objektem byl Ungelt na Starém Městě, a to v roce 1951, dále v práci pokračoval se svým týmem po celých čtyřicet let.

Byl dlouholetým členem Klubu Za starou Prahu, od roku 1999 byl jeho místopředsedou. V roce 1945 založil Mezinárodní radu pro památky a sídla (COMOS). Za doby socialismu nemohl učit, ale pravidelně přednášel při mezinárodních akcích, např. v Itálii. Po roce 1989 přednášel na Fakultě architektury ČVUT a na Filosofické fakultě UK. Habilitoval se docentem a získal titul DrSc. Byl předsedou Stálé komise ministerstva kultury pro hodnocení kulturních památek.

Je autorem mnoha vědeckých pojednání, odborných studií, monografií o jednotlivých památkách a knih (např. Pražské gotické kostely, r. 1946; Klášter Zlatá Koruna, r. 1948; Gotická Architektura je obecně synonymem pro stavitelství a zabývá se tak jak globálním pohledem na urbanismus či krajinu přes klasické stavitelství budov až po design jednotlivých detailů, jako je zahradní či bytová architektura. V užším významu slova pak označuje stavbu, její umělecké ztvárnění a styl. Architektura je tak chápána jako umělecké dílo, které je zároveň kulturním a politickým symbolem doby. (zdroj: Wikipedie, zkráceno) architektura v Čechách a na Moravě, r. 1948; Starobylá města v Československu: Stavba jako obraz dějin, r. 1970; Staré Město pražské: architektonický a urbanistický vývoj, r. 1996 apod.)

Doc. Líbal obdržel v roce 1994 Zlatou Felberovu medaili ČVUT, v roce 1996 medaili Františka Palackého Akademie věd ČR a v roce 1997 medaili Za zásluhy, II. stupeň a dočkal se světového uznání.

Na domě ve vinohradské Šubertově ulici č.p. 1353/4 je umístěna kovová pamětní deska, ozdobena kruhovým emblémem protínajících se gotických oken a má krátký text

Narození
15.10.1911
Úmrtí
9.2.2002 (90 let)
Katastrální území
Adresa
Šubertova 4
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 34.5612" N, 14° 26' 15.9648" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 15.2.2023 13:18
Datum vytvoření: 26.7.2018 15:58

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?