Vratislavova č.p. 30/8 (Foto: M. Polák, 2020)

Spolkový dům Vyšehradské záložny, Vratislavova č.p. 30/8 (Vyšehrad)

Husův sbor Vyšehrad

Původně Spolkový dům Vyšehradské záložny s historizující fasádou smíšeného stylu slouží od roku 1947 jako kostel náboženské obce Církve československé husitské v Praze 2 – Vyšehrad.

Stavební povolení pro zbudování Spolkového domu Vyšehradské záložny ve Vratislavově ulici bylo vydáno 20. května 1908. Stavby se ujal podle vlastních plánů František Josef Hodek. Hodkův projekt doplnil svým návrhem fasády Alois Dlabač. Kolaudace se konala o rok později, 20. května 1908. V roce 1917 byla na svahu za domem vybudována opěrná zeď.  V roce 1947 budovu koupila Církev československá husitská, která si v čelním traktu 1. patra upravila modlitebnu a v přízemí v roce 1972 zřídila kolumbárium. Po společenských změnách byla tato místnost v roce 1994 pronajata pro starožitnictví a nyní se zde nachází kavárna Čekárna. Kolumbárium bylo přeneseno do zadního traktu v 1. patře.

František Josef Hodek, vyšehradský architekt a stavitel, se narodil 28. ledna 1870 na Vyšehradě, zemřel rovněž na Vyšehradě 14. listopadu 1952, a na Vyšehradském hřbitově je i pohřben. Jeho otec Josef byl v Praze tesařem. František Josef Hodek vystudoval pozemní stavitelství na české technice v Praze. Stavitelem se stal dekretem místodržitelství ze dne 30. září 1896 a magistrátu ze dne 6. října 1896. Krom své profese působil i jako člen pražského obecního zastupitelství za Vyšehrad. V roce 1912 byl jmenován dopisujícím členem centrální komise pro zachování uměleckých a historických památek. S jeho dílem se setkáme samozřejmě na Vyšehradě, kde navrhl poměrně mnoho domů, například domy ve Vratislavově ulici č.p. 21, č.p. 68, č.p. 29, a č.p. 5, v Neklanově č.p. 145, č.p. 98 a 99, v Přemyslově č.p. 87, a další budovy, vedle toho ovšem navrhoval a stavěl domy i na Novém Městě, v Podolí, na Žižkově a v dalších městech.

Řadový dům Husova sboru je má třítaktovou dispozici, je mělce podsklepený a má sedlovou střechu. Hlavní průčelí je trojosé, třípatrové.  Portál lemují polosloupy se secesně transformovanými bobulovými hlavicemi. Ve vlysu portálového kladí je novodobý nápis Husův sbor. Plocha pater je z neomítnutého kamenného zdiva s červeně zbarvenými články. Okna v prvním patře jsou půlkruhem klenutá s trojitými klenáky, ve druhém patře jsou sdružená pravoúhlá okna a mezi nimi jsou na úrovni římsy znaky Prahy a Vyšehradu. Ve třetím patře je na střední ose balkon s balustrádou. Okna mají sgrafitové parapety s obrazy úlů v rozvalinách. Střední osa vrcholí obloučkovým štítem. Ve vlysu nad středním oknem je nápis 1908. Polygonální Arkýř - architektonický prvek, vystupující ve vyšších podlažích z průčelí arkýř nesoucí balkon s geometricko-secesním kovovým zábradlím najdeme ve dvorní fasádě.

Galerie: 
Výřez z dobové pohlednice s domem Vratislavova čp. 30/8
Vratislavova čp. 30/8 (Foto: M. Polák, 2020)
Vratislavova čp. 30/8 (Foto: M. Polák, 2020)
Vratislavova čp. 30/8 (Foto: M. Polák, 2020)
Vratislavova čp. 30/8, nákres F. J. Hodka (Zdroj: MČ Praha 2))
Vratislavova čp. 30/8 (Foto: M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Husův sbor

Umístění: Vratislavova č.p.  30/8

Výstavba: 1908–1909

Architekt a stavitel: František Josef Hodek

Projekt fasády: Alois Dlabač

Adresa
Vratislavova 30/8
12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 0.3504" N, 14° 25' 2.7624" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 27.6.2023 13:29
Datum vytvoření: 10.10.2020 16:07

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?