ZŠ Vratislavova (Foto M. Polák, květen 2021)

Základní škola, Vratislavova čp. 64/16 (Vyšehrad)

ZŠ Praha 2, Vratislavova

Novorenesanční školní budova byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století stavitelem Antonínem Makovcem podle projektu Josefa Srdínka.

Historie

Školu vystavěl Antonín Makovec s tesařským mistrem Antonínem Kubešem. Plány vyhotovil stavební úřad hlavního města Prahy; podepsal je Josef Srdínko.  Antonín Makovec se narodil 1. září 1860 v Chlumčanech, zemřel v roce 1920. Akademii vystudoval ve Vídni, kde začal s praxí, ale vrátil se do Prahy, kde se stal roku 1893 stavitelem. Jeho firma vystavěla řadu domů po celých Čechách, v Praze pak zejména na Starém Městě. Josef Srdínko byl od roku 1886 městským vrchním inženýrem. Stejně jako Antonín Makovec byl členem SAI. V roce 1983 působil rovněž jako přednosta kanceláře jateční na městském úřadu stavebním. V roce 1898 obdržel rytířský kříž. V Praze bychom našli mnoho školních budov, jejichž projekty nesou Srdínkův podpis. Především je ale znám jeho projekt technického řešení jatek v Holešovicích.

Budova

Půdorys školy je ve tvaru písmene T. Hlavní průčelí do ulice Vratislavovy je třípatrové, jedenáctiosé s trojosým středním rizalitem. Do ulice jsou umístěny učebny a v zadní části budovy chodba. V ose hlavního průčelí se vzadu připojuje dvoutraktový objekt, obsahující v prvním traktu dvě pravoúhle lomená schodiště a v přízemí druhého tělocvičnu. Klenák nad portálem nese reliéf hlavy mladé ženy, klenák nad oknem vlevo reliéf chlapecké hlavy a klenák nad oknem vpravo od portálu reliéf dívky. Plocha prvního a druhého patra je spojena na rizalitu meziokenními korintskými pilastry. Na mezipatrovém pásu je uprostřed Kartuš s městským znakem, po krajích jsou umístěny desky s nápisy „Komenský“ a „Doucha“. (Jan Amos Komenský, 28. 3. 1592 – 15. 11. 1670, byl nazýván „učitelem národů“, poslední biskup Jednoty bratrské. František Doucha, 31. 8. 1810 -  3. 11. 1884, byl český katolický kněz a spisovatel, považovaný za zakladatele české literatury pro děti.) Korunní římsa je nesena profilovanými konsolami, nad rizalitem je balustrádová atika.

Galerie: 
ZŠ Vratislavova (Foto M. Polák, květen 2021)
Průčelí se jmény zakrytými jmény prapory ČR a EU během státního svátku (Foto M. Polák, květen 2021)
Městský znak v kartuši (Foto M. Polák, 2021)
Katastrální území

Název:  ZŠ Praha 2, Vratislavova

Umístění: Vratislavova č.p. 64/13

Architekti: Josef Srdínko, Antonín Makovec

Výstavba: 1899–1900

Kolaudace: 10. září 1900

Adresa
Vratislavova čp. 64/16
12800 Praha 2
Česká republika
50° 4' 0.2352" N, 14° 25' 6.3408" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Datum poslední aktualizace: 18.3.2024 12:12
Datum vytvoření: 3.7.2021 10:50

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?