Rotunda sv. Martina (Vyšehrad)

Rotunda svatého Martina je nejstarší zachovaná církevní stavba na území Prahy. Pochází patrně z počátku 12. století, sloužila různým účelům, unikla plánovanému zboření (1841) a po roce 1878 byla obnovena. 

Historie:

Rotunda sv. Martina je jediným viditelným pozůstatkem osídlení raně středověkého vyšehradského předhradí před vstupem do vlastního knížecího hradu. Její stáří, původní funkce i její zasvěcení je však dodnes předmětem odborných diskuzí. Badatelé odvozují její stáří z nálezu vnitřní podlahy, podobné například podlaze z 11. století ve svatovítské rotundě na Pražském hradě. Pražský biskup Jan III. z Dražic o ní k roku 1264 píše jako o kapli, svěcené podle věrohodných dokladů sv. Vojtěchem. Kaple sv. Martina sloužila na konci 14. století vyšehradským choralistům a jako „capella choralistarum” je nazývána ještě roku 1533.

Po roce 1632 se změnila na skladiště střelného prachu a teprve po roce 1710 se přikročilo k její celkové opravě, včetně osazení nového barokního portálu, vydláždění a zřízení nového oltáře sv. Martina. Roku 1784 byla kaple na základě výnosu císaře Josefa II. odsvěcena a stala se opět vojenským skladištěm. Když se v roce 1841 rozhodovalo o jejím zboření, postavil se hrabě Chotek za její zachování. Nějaký čas byla pronajímána jako bydlení pro chudinu (kuchyně s komínem v apsidě).

Popis:

V roce 1875 Vyšehradská kapitula rotundu vykoupila a 1878 zahájila opravy a historizující renovace podle návrhu Antonína Bauma: do oken lucerny byly vsazeny nové sloupky s náběžníkovými sedly, osazen neorománský jižní portál, apsida dostala obloučkový vlys, obnovená okna se opatřila novými vitrajemi a štukovou šambránou ad. Apsida byla roku 1880 vymalována podle návrhu Josefa Hellicha (trůnící Pantokrator v mandorle nesené anděly, pod ním biskup sv. Martin), dekor v lodi a kupoli provedl Antonín König. Narušené základy kaple musely být zpevněny roku 1917 betonovými pilíři, na ně dosedl později armovaný betonový věnec. Naposledy byla rotunda opravována v roce 1991. Z původního románského stavu rotundy je dochována její základní podoba s válcovou lodí, završenou lucernou a s apsidou, sklenutou konchou. Originální zdivo z drobných nižších opukových kvádříků je nově vyspárováno, původní románský vstup do lodi je patrný na západní straně i s barokním segmentovým záklenkem. Na plášti apsidy se dochovaly původní úzké lisény.

Interiér:

Uvnitř kaple se kromě zbytků nástěnných maleb z 19. století nachází neorománská mensa ze sliveneckého mramoru a na ní dřevěný oltářní nástavec s kopií gotického deskového obrazu Vyšehradské madony. Pamětní deska připomíná tradované datum vzniku rotundy k roku 1116 a zásluhy vyšehradského kanovníka Františka Kočího o obnovu kaple po roce 1878.

Galerie: 
Kresba vyšehradské ulice V Pevnosti v 19. století
Katastrální území

UMÍSTĚNÍ: V Pevnosti, Praha 2 - Vyšehrad

VÝSTAVBA A PROMĚNY: 1116 (?), po 1710, 1878–1880

Adresa
V Pevnosti
Praha 2
Česká republika
50° 3' 49.1796" N, 14° 25' 17.6052" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Kolektiv autorů, Slavné stavby Prahy 2, FOIBOS BOOKS, s. 39–41, Praha 2011.
Bořivoj Nechvátal, Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum., Praha 2009.
Dalibor Prix, Kaple sv. Martina in: Růžena Baťková ed., Umělecké památky Prahy. Nové Město–Vyšehrad, Praha 1998, s. 723–724.
Datum poslední aktualizace: 1.4.2024 17:50
Datum vytvoření: 30.7.2018 10:18

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?