Pavilon

Pavilon Grébovka (Vinohrady)

V Havlíčkových sadech se nachází překrásná stavba z let 1881–1888. Tento Pavilon byl tak jako ostatní zdejší objekty na počátku 21. století zrekonstruován a dnes je vyhledávaným společenským místem.

Historie:

Na místě bývalých vinic a usedlostí nechal bohatý pražský podnikatel Moritz Gröbe (1828–1891) ke konci 19. století vybudovat velký park a zahradu s novorenesanční vilou, půvabným dřevěným Viničním altánem, vinicí, umělou jeskyní Grottou, skleníky a také Pavilon s kuželnou. Většina staveb vznikla podle návrhu architekta Antonína Viktoria Barvitia a Josefa Schulze v rozmezí let 1871 až 1888. Vzorem jim byly italské renesanční paláce a zahrady. Mnoho plánů ke stavbě Pavilonu se však nedochovalo a na té nepatrné části je podpis jen J. Schulze, a to z roku 1881.

V Pavilonu byl v postranním křídle vybudován kuželník a ve druhém střelnice zvaná „lukostřelna“. Hlavní stavbu doplňovaly altánky a „letní salony“, hrála zde živá hudba a právě zde M. Gröbe přijímal hosty. Pavilon tehdy sloužil k odpočinku, sportovnímu vyžití a zábavě. Stěny interiéru byly ozdobeny malbami a nad hlavním vstupem se skvěl – a nyní opět skví – německý nápis: „Kdo nemá rád víno, ženy a zpěv, ten zůstává bláznem celý život“. Další nápis říká: „Víno dělá veselé lidi, voda dělá mokrou kůži“ . V roce 1906 byly sady otevřeny pro veřejnost a v Pavilonu stále sloužila lidem příjemná kavárna a restaurace. Podobná letní restaurace byla otevřena i v Grottě.

V roce 1918 byly v Pavilonu zřízeny jesle, které se oficiálně jmenovaly Jesle generála Pellé podle náčelníka francouzské vojenské mise a zároveň hlavního štábu čs. armády Maurice C. J. Pellé. Mj. tento francouzský generál se v roce 1921 oženil s Annou, neteří české malířky Zdenky Braunerové. Jesle měly část pro kojence, jejíž kapacita byla 35 dětí, a druhou pro děti ve věku 3–6 let. Všechny dostávaly pravidelně 3× denně jídlo, během týdne měly zeleninu, 2× maso a jednou moučník. Měly ústavní prádlo, chodily si hrát ven. Na svou dobu byly jesle moderní a mohli je využívat i chudí rodiče, kteří chodili do práce.

Na konci druhé světové války v únoru 1945 Havlíčkovy sady podlehly bombovému útoku. Byla zasažena Gröbeho vila, byl poškozen Pavilon, vinné sklepy, vinice i Grotta. Po válce opravený Pavilon dál sloužil jako jesle. Avšak po jejich uzavření objekt začal zarůstat náletovými dřevinami a chátral. V 90. letech bylo uvnitř tmavé a vlhké skladiště.

Stavba:

Pavilon je postaven převážně z dřevěných prvků a z hrázděného zdiva. Podle odborníků architekt Josef Schulz (1840–1917) vycházel z původní koncepce A. Barvitia. K celému areálu se dochoval jediný situační plán vodního řadu z roku 1884, na němž jsou zachyceny i některé stavby včetně Pavilonu. Doposud není jasné, kdo byl autorem původních maleb na zdích uvnitř. Uvažuje se o Adolfu Liebscherovi u starší malby, druhý, secesnímu stylu poplatný rukopis zůstává neznámý a čeká na podrobnou analýzu speciálního výzkumu.

V době, kdy zde byly jesle, byla stavba několikrát upravována. V roce 1927 bylo zbořeno východní křídlo a nahrazeno novodobou přístavbou, cihly vyplňující hrázděné konstrukce byly natřeny na červeno. Byly zazděny portály u vstupních dveří. Z bezpečnostních a hygienických důvodů byl nakonec Pavilon uzavřen.

Provedení plánů rozsáhlé rekonstrukce areálu předcházela řada průzkumů, hlavně umělecko-historický průzkum, který provedla Mgr. Věra Müllerová, další průzkum stavebně-technický a dendrologický. Mj. bylo zjištěno, že původně byla obě ramena stavby prosklená. Je známo, že se od dob Moritze Gröbeho nedochovaly nejméně dva altánky, z nichž jeden stál u Pavilonu, skleníky a rozhledna.

Velmi náročné bylo restaurování autentického zdiva Pavilonu, kdy restaurátorky (Zdenka Fejfarová a ak.soch. Jana Trubačíková) musely nejdříve cihly očíslovat, pak šetrně rozebrat, ošetřit a po vyspravení konstrukce znovu osadit zpět na místo. Rovněž obtížné bylo určit umístění oken a dveří, opravit je a zasadit na jejich místo. Byly objeveny skryté figurální malby na stěnách, které byly citlivě zrestaurovány. Skupina restaurátorů ak. mal. Tomáše Bergera malby vyčistila, některé i s omítkou sejmula, ošetřila a usadila zpět. Tento tým odborníků měl na starosti také obnovu vnějšího pláště historické budovy. V neposlední řadě bylo k Pavilonu přistavěno nové prosklené moderní křídlo.

Opravu financovala městská část Praha 2 za podpory státní dotace a dotace Zastupitelstva Hl. m. Prahy. Návrh vytvořila architektonická kancelář SGL projekt pod vedením ak. arch. Jiřího Javůrka a ing. arch Václava Thiele v roce 2004, druhá varianta byla vypracována r. 2007.

Současnost:

Během rekonstrukce byly obnoveny nástěnné malby, hrázděné zdivo, střecha, podlahy a veškeré vnitřní instalace. Na místě někdejší střelnice bylo dostavěno třetí křídlo s venkovní terasou, kde je celoročně kavárna a občerstvení i sociální zařízení, takže nyní opět slouží k odpočinku. V Pavilonu se konají zde svatby, pracovní rauty a další podobná společenská setkání. Za obnovu objektu byli autoři oceněni v roce 2011 na mezinárodním festivalu architektury v Barceloně.

Galerie: 
Jedna z mnoha krásných nástěnných maleb. Foto Milan Polák
Restaurace s kavárnou v roce 1905
Na dobové pohlednici jsou restaurace v Havlíčkových sadech na počátku 20. století. Pavilon vlevo
Jesle kolem roku 1927. Archiv Milpo
Na konci 20. století bylo místo zarostlé náletovými dřevinami. Archiv Milpo
Letní restaurace v Pavilonu, vpravo část kuželníku (foto M. Polák, 2017)
Nové křídlo Pavilonu, před nímž je také venkovní posezení. Foto Milan Polák
Hlavní prostor Pavilonu po rekonstrukci (foto M. Polák, 2017)
Katastrální území

Název: Pavilon Grébovka

Umístění: Havlíčkovy sady

Výstavba: 1881–1888

Rekonstrukce: 2004–2009

Adresa
Havlíčkovy sady 12000 Praha 2
Česká republika
50° 4' 8.6988" N, 14° 26' 44.2464" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E.: Grébovka. Praha : MILPO MEDIA 2005.
Kolektiv autorů: Pavilon. Praha: Městská část Praha 2, 2010.
Datum poslední aktualizace: 16.6.2023 21:51
Datum vytvoření: 24.1.2021 17:08

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?