F. A. Brauner. Reliéfní portrét (Foto D. Broncová, březen 2021)

Josef Mauder: František Augustin Brauner (Vyšehrad)

František August Brauner

Portrétní reliéf Františka Augustina Braunera i náhrobek ve tvaru renesanční mohyly, vybudovaný spolkem Svatobor na Vyšehradském hřbitově, je dílem sochaře Josefa Maudra. V hrobě jsou pochovány i Braunerova manželka Augusta a dcera, malířka Zdeňka Braunerová.

Český sochař, malíř a pedagog Josef Mauder se narodil 1. prosince 1854 v Praze, zemřel 15. listopadu 1920 v Podolí (Praha).

Právník a politik František Augustin Brauner se narodil 22. ledna 1810 v Litomyšli, zemřel 21. červen 1880 v Roztokách u Prahy.

Malířka Zdeňka Braunerová se narodila 9. dubna 1858 v Praze, zemřela 23. května 1934 v Praze.

Josef Mauder byl váženým a ctěným českým sochařem, malířem, profesorem na c. k. Státní průmyslové škole v Praze a člen České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Vystudoval malířství na pražské Akademii a soukromě navštěvoval hodiny modelování v ateliéru sochaře Tomáše Jana Seidana. Josef Mauder patřil k umělcům mladší generace Národního divadla. Je autorem plastik na Národní hrobce Slavín na Vyšehradě, kdy v letech 1889–1904 vytvořil sochy Vlast jásající, Vlast truchlící a sochu okřídleného Génia se sarkofágem. Pro hrob právníka a politika F. A. Braunera navrhl renesanční mohylu a reliéfní portrét. Hrob F. A. Braunera patří mezi dvanáct vyšehradských hrobů, které zřídil spolek Svatobor a stále o ně pečuje. Na desce je zvěčněno životní Braunerovo heslo: Kdo chceš vlasti vděk získat, Přízeň doby nehledej.

František Augustin (August) Brauner byl právník a význačný český politik, který se významně podílel na formulaci programu českých liberálů v roce 1848. Byl členem Národního a Svatováclavského výboru a poslancem ústavodárného říšského sněmu. Byl velkým vlastencem, přestože byl kritizován v roce 1849 za spolupráci na přípravě nových rolnických zákonů. Byl to F. A. Brauner, kdo se ujal osiřelé dcery Karla Havlíčka Borovského a přijal ji do své rodiny. V šedesátých letech 19. století patřil mezi nejvlivnější české politiky staročeského směru. V roce 1862 byl spoluzakladatelem Svatoboru.

Jeho žena Augusta Braunerová se narodila v roce 1817, zemřela v Paříži v roce 1890. Pocházela ze starého šlechtického rodu a byla amatérskou malířkou. Byla první, jejíž urna s popelem byla uložena na Vyšehradském hřbitově. Pro odmítavý postoj kapituly k pohřbu žehem promluvil při ukládání urny do hrobu místo kněze Vojta Náprstek.

Zdenka Braunerová se narodila 9. dubna 1858 v Praze. Věnovala se nejen malířské tvorbě, ale byla rovněž autorkou grafických úprav knih. Zdenka studovala malířství na Vyšší dívčí škole ve Vodičkově ulici a později u Antonína Chittusiho, do něhož se později i zamilovala. Později měla krátký, ale vášnivý vztah s básníkem Juliem Zeyerem a její následující vztah s Vilémem Mrštíkem se rozpadl těsně před svatbou a našla duševní spříznění s F. X. Šaldou. Tvořila v Roztokách u Prahy, kde měla ateliér v Braunově mlýnu. V roce 1902 se stala aktivistkou za záchranu staré Prahy během pražské asanace. Po stržení Mariánského sloupu položila druhého dne na podstavec kolem jeho trosek veliký věnec se smutečním závojem a vizitkou: Plným jménem protestuje Zdenka Braunerová. Roku 1923 se stala jednatelkou Odboru pro rekonstrukci mariánského sloupu Lidové akademie. Měla přitažlivý půvab, osobní svéráz a duchaplný vtip. Byla neúnavnou organizátorkou uměleckého a společenského života.

Galerie: 
Hrob rodiny Braunerovy (Foto M. Polák, 2020)
Detail pomníku rodiny Braunerovy (Foto M. Polák, 2020)
Detail pomníku rodiny Braunerovy (Foto M. Polák, 2020)
Katastrální území

Název: Reliéfní portrét a náhrobek F. A. Braunera

Umístění: Vyšehradský hřbitov 6-147

Autor: Josef Mauder

Provedení: renesanční mohyla s portrétním medailonem

Zřizovatel: Svatobor

Rok: 1881

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Zvětšit mapu
Datum poslední aktualizace: 3.9.2023 17:38
Datum vytvoření: 23.1.2021 13:51

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?