Portrétní reléf F. V. Jeřábka (Foto M. Poláka, 2023)

Josef Mauder: František Věnceslav Jeřábek, Vyšehradský hřbitov, hrob č. 8-63 (Vyšehrad)

Český dramatik, básník, pedagog, novinář a politik František Věnceslav Jeřábek se narodil 25. ledna 1836 v Sobotce, zemřel 31. března 1893 na Královských Vinohradech.

Český sochař, malíř a pedagog a dále řádný čelen České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a vážený člen mnoha odborných grémií a autor statí o výtvarném umění Josef Mauder se narodil 1. prosince 1854 v Praze, zemřel 15. listopadu 1920 v Podolí (nyní Praha 4).

František Věnceslav Jeřábek byl jediným dítětem obuvníka, později houslaře. Na pražském akademickém gymnáziu, které tehdy řídil Václav Kliment Klicpera, byli jeho druhy Vítězslav Hálek a Gustav Pfleger. Středoškolská studia dokončil v Jičíně. Následně vystudoval teologii a filologii na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. Během studií si přivydělával žurnalistikou jako divadelní referent Národních listů. V roce 1863 se stal suplujícím učitelem na vyšší české reálce a od roku 1866 byl profesorem češtiny, němčiny a estetiky na malostranském gymnáziu a vyšší dívčí škole. Účastnil se práce ve Svatoboru, Umělecké besedě, Spolku českých žurnalistů a v Jednotě dramatických umělců, jejímž byl předsedou. V roce 1870 byl v Sobotce zvolen do Českého zemského sněmu. V mládí publikoval verše, ale později se věnoval psaní divadelních her, které však často nenacházely pochopení. Těžce nesl výtky vůči svým dílům, i když po Prozatímním divadle uvádělo jeho starší hry i Národní divadlo. Po kritice jeho habilitační práce, která nepostačovala k jeho profesuře na univerzitě, zatrpkl a kromě recenzování české poezie již nové dramatické práce nenapsal. V roce 1890 byl zvolen za řádného člena IV. třídy České akademie.

Sochař Josef Mauder studoval na všeobecném gymnáziu v Praze a v letech 1869 a 1870 absolvoval dva přípravné semestry na C. a k. Uměleckoprůmyslové škole při Rakouském muzeu pro umění a průmysl ve Vídni. Poté vystudoval malířství na pražské Akademii výtvarných umění. Mezi jeho přátele patřili Mikoláš Aleš, Jakub Schikaneder, Max Pirner a jeho spolužáky byli mj. Vojtěch Hynais, František Ženíšek, Václav Brožík či Antonín Chittussi. Soukromě navštěvoval hodiny modelování v ateliéru sochaře Tomáše Jana Seidana. Po absolvování školy Mauder působil nejprve na Akademii jako asistent a od roku 1882 ve vlastním, ateliéru. Roku 1883 byl jmenován profesorem na c. k. Státní průmyslové škole v Praze, kde vyučoval modelování a kreslení. Mezi jeho žáky patřili například  František Bílek, Stanislav Sucharda či Leonard Ritter. Bydlel v Ječné ulici čp. 513/20. V jeho bytě se scházela společnost výtvarníků a literátů. Mauder publikoval řadu odborných statí v časopise Dílo. Byl předsedou Jednoty umělců výtvarných a členem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Patří k  umělcům mladší generace Národního divadla. Na Vyšehradském hřbitově se podílel na sochařské výzdobě Slavína (Génius vlasti, Vlast truchlící, Vlast vítězná), navrhl pomník a vytvořil portrétní reliéf na hrobě F. A. Braunera

Galerie: 
Hrob rodiny Jeřábkových (Foto M. polák, 2023)
Katastrální území

Název: František Věnceslav Jeřábek

Umístění: Vyšehradský hřbitov, hrob č. 8-63

Autor: Josef Mauder

Provedení: reliéfní portrét a kříž

Adresa
Vyšehradský hřbitov 12000 Praha 2
Česká republika
50° 3' 53.0064" N, 14° 25' 5.16" E
Zvětšit mapu
Odkazy a literatura:
Potoček V.: Vyšehradský hřbitov, Slavín, Svatobor, Praha 2005
Datum poslední aktualizace: 8.11.2023 15:32
Datum vytvoření: 22.6.2023 19:12

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?