Jedličkův ústav v březnu 2020 (Foto M. Polák)

Budova Jedličkova ústavu a školy pro postižené děti, V Pevnosti čp. 13/4 (Vyšehrad)

Na místě dnešního Jedličkova ústavu se kdysi nacházela mohutná věž, nahrazená ve druhé polovině 17. století malým domkem. Tento domek byl postupně rozšířen. V roce 1912 z popudu Profesora MUDr. Jedličky zde byl zřízen Ústav pro postižené děti, pro něž byla stavba přebudována Matějem Blechou na provizorní sanatorium. Současná podoba je z roku 1996.

Historie

Novodobá historie budovy Jedličkova ústavu a školy pro tělesně postižené děti ve vyšehradské ulici V Pevnosti se píše od roku 1912. Tehdy byl péči Prof. MUDr. Rudolfa Jedličky zřízen Ústav pro postižené děti, což připomíná pamětní deska na průčelí. Projekt na přestavbu původního domku na provizorní sanatorium vypracovala a stavbu realizovala karlínská firma architekta a stavitele Matěje Blechy. Projekt byl vypracován v září 1912 a přestavba byla dokončena v březnu 1913. V letech 1915–1917 přibyly přízemní dílny na levé a zadní straně dvora a v letech 1918 až 1919 byly všechny objekty upraveny Matějem Schneibergem. V roce 1948 bylo čelní křídlo prodlouženo další přístavbou. V roce 1996 budova prošla rekonstrukcí, při níž byl ve dvoře zřízen malý amfiteátr.

Budovy

Komplex budov se nachází mezi Táborskou a Leopoldovou bránou. Hlavní budova má půdorys ve tvaru písmene L. Skládá se z čelního a delšího pravého křídla. V linii uliční fronty se k hlavní budově přimyká jednopatrový přístavek. Po obvodu se nacházejí další stavení, která jsou na rozdíl od hlavní budovy, nepodsklepená. Střechy jsou převážně sedlové. Čelní fasáda hlavní budovy je dvoupatrová, devítiosá. V rozšířené čtvrté ose je umístěn nízkým segmentem klenutý portál, v patrech jsou sdružená okna v jemně profilovaných šambránách. Okna obou pater spočívají na pásových parapetech. Boční fasáda je šestnáctiosá, dvorní fasády obou křídel nesou novodobě upravené otevřené pavlače. Levá jednopatrová sedmiosá přístavba uliční fronty zachovává výraz hlavní budovy. Na středním dvorním stavení je na východním průčelí střední rizalit, který armují nárožní pilíře osmibokého profilu z režných cihel, zalamující se nahoře do náznaku trojúhelníkového štítu. Režné cihly bychom našli také na líci přízemí, kde jsou položeny nad okny do přímých (tzv. holandských) oblouků.

Historická budova je dnes součástí celého komplexu Jedličkova ústavu a školy (JÚŠ), který v současnosti používá ještě další kamenné budovy. Vedle historické budovy je to Dům Na Topolce 1, který byl přestavěn a dostavěn jako domov mladších dětí a kdysi nemocnice – dům Na Pankráci 13, byl zrekonstruován na domov studentů. Nová budova byla koncem devadesátých let opravena a přeměněna na moderní školní objekt, v roce 2002 k ní byl přistaven bazén. V roce 2004 byla zahájena výstavba rehabilitačního pavilonu podle projektu ak. arch. Jiřího Lasovského. JÚŠ využívá i rekreační zařízení v Bukové u Nových Hradů.

Architekt

Architekt a stavitel Matěj Blecha se narodil 16. července 1861 ve Štítarech u Kolína a zemřel 18. prosince 1919 v Karlíně. Byl bratrem Josefa Blechy staršího a Aloise Blechy, což byli rovněž významní stavitelé, stejně jako jeho syn Josef Blecha ml. Vystudoval pozemní stavitelství na české technice v Praze a na vídeňské technické univerzitě, kde později působil jako stavitel. Jako majitel renomované stavitelské firmy navázal na činnost karlínské firmy svého otce Josefa Blechy. Neomezoval se však na podnikání v Praze, ale prosadil se i v Itálii, Srbsku, Polsku, Maďarsku, v Západní Indii a Německu. V roce 1906 obdržel rytířský řád císaře Františka Josefa a usadil se v Praze, kde postavil celou řadu velkých staveb, od luxusních vil (Plateho vila ve Španělské ulici č.p. 1073), přes velké paláce, továrny až po sakrální stavby. Jeho budovy bývaly navrhovány ve slohu secese, ale do jeho návrhů pronikaly i kubistické prvky a řadu domů již celé projektoval v rondokubistickém stylu. Jeho firma spolupracovala s význačnými architekty té doby, např. Josefem Fantou, Josefem Gočárem a dalšími.

Galerie: 
Jedličkův ústav (Foto M. Polák, 2003)
Portál Jedličkova ústavu (Foto M. Polák)
Portál Jedličkova ústavu (Foto M. Polák)
Jedličkova a Bakuleho pamětní desky (Foto M. Polák)
Katastrální území

Název: Jedličkův ústav

Umístění: V Pevnosti čp. 13/4

Výstavba: Mezi lety 1813 až 1838

Přestavby: 1913, 1919, 1948, 1996

Projekt: Matěj Blecha (1912), Matěj Schneiberg (1919), Jiří Lasovský (1996)

Adresa
V Pevnosti 4
12800 Praha 2
Česká republika
50° 3' 45.0936" N, 14° 25' 20.028" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 5.6.2023 11:59
Datum vytvoření: 14.5.2020 12:47

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?